Tussen wal en schip

11 augustus 2014

Na 10 jaar ingeschreven te staan bij Woningnet komt Justine nu niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, want haar jaarlijkse verzamelinkomen is net € 2000,- bruto te hoog. Van een woning kopen is helaas geen sprake omdat er geen arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is.

Gelukkig vindt Justine een corporatiewoning van 38 m2, in een zogenaamd Rijksmonument, met een huurprijs van € 750. Per 1 juli jl. is de huurprijs met 5,5% verhoogd conform een artikel in het huurcontract : “De wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van het  inflatiecijfer gepubliceerd door het CBS, vermeerderd met een door verhuurder jaarlijks te bepalen opslag van maximaal 3% van de alsdan geldende huurprijs”. Justine vindt het vervelend dat zij in een totaal onbeschermde situatie terecht is gekomen en hoopt dat de woningstichting Rochdale rekening kan houden met haar inkomen bij de volgende huurverhogingen.

(De naam gebruikt in dit stuk is een pseudoniem)

 

Artikel delen:

!WOON