ACM: bemiddelingskosten zijn oneerlijke handelspraktijk

30 september 2014

Autoriteit Consument en Markt (ACM) noemt bemiddelingskosten in strijd met de wet. Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag helpt huurders geld terug te vorderen bij woningbemiddelingbureaus.

Vandaag heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar bevindingen van een langdurend onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken van woningbemiddelaars gepresenteerd. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de vraag of woningzoekenden überhaupt een vergoeding moeten betalen aan verhuurmakelaars als er een huurcontract tot stand wordt gebracht. De laatste tijd is de Rechtbank Amsterdam al zeer duidelijk geweest: als een woningzoekende een woning op een internetsite van een verhuurmakelaar vindt hoeft de huurder geen commissie te betalen. De verhuurmakelaar werkt in opdracht van de eigenaar en kan dus niet óók in opdracht van de huurder werken. De ACM zit op deze zelfde lijn. Zij beschouwt het vragen van commissie aan woningzoekenden als een oneerlijke handelspraktijk, de ACM kan bij structurele overtreding een boete van maximaal € 450.000 aan een bemiddelaar opleggen.

De ACM heeft nu al concreet met drie verhuurmakelaars afgesproken dat deze hun verdienmodel omgooien, zij zullen geen bemiddelingskosten meer vragen aan huurders. Marktleider Direct Wonen heeft hierdoor eerder dit jaar al hun werkwijze veranderd. Het is nu aan de marktpartijen om binnen afzienbare tijd hun verdienmodel geheel om te gooien.

We doen een oproep aan álle woningbemiddelingsbureaus en meer specifiek de Amsterdamse brancheorganisatie Vereniging van Verhuurmakelaars om de aanbevelingen van de ACM zo snel mogelijk, doch uiterlijk op 1 januari 2015 over te nemen. De secretaris van deze Vereniging is tevens eigenaar van huidige marktleider in Amsterdam, Perfect Housing, en dient nu het goede voorbeeld te geven. Al een dozijn huurders hebben met succes de door hen betaalde bemiddelingskosten bij Perfect Housing teruggevorderd, nu zullen zij dan eindelijk hun beleid moeten wijzigen. Nadat meerdere huurders succesvol rechtszaken hebben gevoerd, besloten steeds meer bemiddelaars om op verzoek van de huurder de betaalde commissie terug te betalen.

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zal alle Amsterdamse huurders ondersteunen die (in de laatste jaren) ten onrechte bemiddelingskosten hebben betaald. Dit bedrag, meestal gelijk aan één maand huur plus BTW, is met succes terug te vorderen, zeker na de conclusies van de ACM. Het Meldpunt blijft dit ook doen totdat verhuurbureaus geen commissie meer aan huurders vragen.

Update:

In de uitzending van Radar TV op 13 oktober jl. wordt nog een keer helder uitgelegd wanneer een huurder geen bemiddelingskosten hoeft te betalen. U kunt de uitzending terugkijken, op dezelfde pagina vindt u ook een brief die u aan uw woningbemiddelaar kunt sturen met het verzoek de door u betaalde bemiddelingskosten terug te betalen. Meer uitleg over het terugvorderen van bemiddelingskosten vindt u hier.

 

Artikel delen:

!WOON