Woningdelen, hoe gaat dat in de praktijk?

10 september 2014

Enkele jaren geleden zagen we de trend ontstaan dat zelfstandige woningen aan meerdere studenten werden verhuurd die zo gezamenlijk de hoge huurprijs konden opbrengen. Woningen van nog geen 60 m² die voor € 2000 p.m. aan vier studenten werden verhuurd. Klinkt mooi: ipv één huishouden wonen er nu vier huishoudens in een woning. Echter: er werden in sommige straten zóveel studenten geplaatst dat er enorme (overlast)problemen ontstonden voor de overige bewoners. Als er op de etage onder én de etage boven je opeens acht studenten wonen is dat een andere situatie dan dat er ‘gewone’ huishoudens zouden wonen.

Het Meldpunt heeft dan ook meerdere keren aan de bel getrokken nadat meer en meer woningen werden ‘verkamerd’. De gemeente trad op ons verzoek eind 2012 op tegen een vastgoedbelegger die illegaal een tiental woningen kamersgewijs begon te verhuren. Die eigenaar kreeg een boete van bijna drie ton.

Deze boete zette de discussie op scherp en was aanleiding voor nieuw gemeentelijk beleid met een nieuwe term: ‘woningdelen’. Na een pittige discussie in de gemeenteraad is er in februari 2014 een besluit genomen. Een zelfstandige woning mag aan meerdere mensen worden verhuurd. Voorheen mocht een woning alleen aan één huishouden worden verhuurd. Bij het woningdelen wordt een woongroep huurder van de woning, de woongroep wordt nu gelijkgesteld met een huishouden. Enkele basisregels bij woningdelen zijn: per bewoner moet er gemiddeld 15m² zijn plus nog eens 15 m² gemeenschappelijk ruimte zoals een woonkamer of keuken. Als vier mensen een woning willen delen moet die woning dus minimaal 75 m² groot zijn: 4 x 15 m² + 15 m² = 75 m².

Bij woningdelen moeten alle bewoners op de huurovereenkomst worden bijgeschreven, elke huurder wordt dus aangemerkt als medehuurder. Tevens moet de woongroep een gezamenlijke bankrekening hebben voor het betalen van de huur. Alle regels staat op http://www.amsterdam.nl/woningdelen

Het beleid is in februari aangenomen waarbij een overgangstermijn geldt zodat verhuurders en huurders de tijd hebben om aan het beleid te voldoen. Maar hoe gaat het nu eigenlijk? Waar lopen verhuurders en huurders tegenaan? Wat zijn de hobbels? Hebben (grotere) verhuurders nu alles netjes geregeld of blijft alles bij het oude? Hoe ervaren huurders in woongroepen het vastgestelde beleid? Is er begrip voor de vierkantemeter regeling? Hoe zit het met de soms wel erg hoge huurprijzen?

Om hier antwoord op te krijgen zal het Meldpunt de komende maanden een groep studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de HVA begeleiden in een  onderzoek naar de stand van zaken over woningdelen. We wensen de studenten alvast veel succes en leerplezier!

Heeft u als huurder vragen over woningdelen dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw lokale Wijksteunpunt of rechtstreeks met het Meldpunt.

Artikel delen:

!WOON