Uitleg terugvorderen bemiddelingskosten

01 oktober 2014

Er is nu definitief duidelijk dat woningbemiddelingsbureaus géén commissie mogen vragen aan huurders bij het verhuren van een woning. Dit blijkt uit een helder nieuwsbericht van de Autoriteit Consument en Markt en eerdere succesvolle uitspraken van o.a. de Rechtbank Amsterdam. Hier leggen we uit hoe bemiddelingskosten kunnen worden teruggevorderd.

Heeft u in het verleden commissie of bemiddelingskosten moeten betalen? Een bedrag waarvan u eigenlijk niet weet waarvoor het in rekening werd gebracht? Een bedrag dat (meestal) gelijk is aan één maand huur plus BTW? Lees dan verder, we leggen in het kort uit hoe bemiddelingskosten in veel gevallen kunnen worden teruggevorderd.

Schrijf de huurbemiddelaar een brief

Zet in de brief de volgende informatie:

  • dat het bemiddelingsbureau in opdracht werkte van de verhuurder en u daarom geen bemiddelingskosten hoefde te betalen;
  • dat u uw geld uiterlijk twee weken na uw brief terug wilt;
  • kondig ook meteen aan dat wanneer de bemiddelaar in gebreke blijft u zonder nadere aankondiging een procedure bij de Rechtbank zal starten.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM, heeft op hun website een brief staan die gebruikt kan worden om betaalde bemiddelingskosten terug te vorderen (“Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?”). Hieronder staat een modelbrief van het Juridisch Loket. Ook de Woonbond heeft zo’n brief. Verstuur uw brief aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie voor uzelf.

 AANTEKENEN EN PER GEWONE POST

<uw naam>

<adres>

<postcode en woonplaats>

<e-mail, indien beschikbaar>

 

Aan

<naam bemiddelingsbureau/makelaarskantoor>

<adres>

<postcode en plaats>

 

Onderwerp: Terugvordering bemiddelingskosten

<Woonplaats, datum>

 

Geachte heer, mevrouw, <eventueel naam toevoegen>

Met ingang van <datum begin huur> huur ik bij uw klant, <naam verhuurder>, een huurwoning gelegen aan <adres, woonplaats>. Dit betreft een zelfstandige woonruimte. <Naam verhuurder> heeft u als bemiddelaar ingeschakeld. Hiervoor heeft u bij mij bemiddelingskosten ter hoogte van € <bedrag> in rekening gebracht, welke ik aan u heb voldaan.

Op grond van art. 7:427 jo. 7:417 lid 4 BW mogen deze kosten echter niet bij de huurder in rekening worden gebracht. Ik heb de bemiddelingskosten dan ook onverschuldigd betaald en vorder hierbij terugbetaling van de door mij aan u betaalde bemiddelingskosten.

Ik verzoek, en voor zover nodig sommeer ik u, om de door mij aan u betaalde bemiddelingskosten van € <bedrag> binnen zeven dagen na heden over te maken op <rekeningnummer> ten name van <naam>. Bovendien maak ik aanspraak op de wettelijke rente over dit bedrag vanaf <datum na 14 dagen> tot u betaald hebt.

Ik vertrouw op uw spoedige medewerking. 

Met vriendelijke groet,

<naam en handtekening>

 

Ga naar de rechter

Komt de verhuurmakelaar niet over de brug en wilt u zelf aan de slag? Stel een dagvaarding op, een voorbeeld daarvan vindt u ook de website van de NVM, lees ook de toelichting. Dagvaarding en toelichting vindt u onder de kop “Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?” Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u hen vragen om voor u naar de rechter te gaan.

Huurt u een woning in Amsterdam? Dan kunnen wij u adviseren hoe u dit het beste kunt aanpakken. U kunt terecht bij de spreekuren van de Wijksteunpunten Wonen, adresgegevens vindt u op www.wswonen.nl. De Wijksteunpunten kunnen u door het gehele proces ondersteunen, indien nodig zal er een verwijzing volgen naar een huurrechtadvocaat.

Wat te doen als u buiten Amsterdam bemiddelingskosten heeft betaald?

Woont u niet in Amsterdam, heeft u geen rechtsbijstandsverzekering en weet u niet hoe u het zelf moet aanpakken? Informeer dan bij het dichtstbijzijnde Juridisch Loket naar de mogelijkheden. In een aantal (studenten)steden zijn huurteams actief, mogelijk kunnen zij u ook verder helpen. Verder kunt u online zoeken naar bureaus of juristen die zich hebben gespecialiseerd in het terugvorderen van bemiddelingskosten. Zij werken vaak op een “no cure, no pay” basis, bij winst wordt meestal een vooraf bepaald percentage van het teruggevorderde bedrag in rekening gebracht. Hieronder staan enkele van deze bureaus genoemd.

Meer achtergrondinformatie:
www.consuwijzer.nl/huis-tuin/makelaar-notaris/welke-kosten-mag-huurbemiddelaar-rekenen
www.acm.nl/nl/onderwerpen/consumentenrecht/oneerlijke-handelspraktijken/veelgestelde-vragen-bij-huurbemiddeling-

Hieronder enkele bureaus die aangeven gespecialiseerd te zijn in het terugvorderen van bemiddelingskosten, wij hebben alleen ervaring met Guido Zijlstra.

www.guidozijlstra.nl/
www.claimnu.nl
www.terugvorderen.nl
www.onterechtbetaald.nl
http://www.lvdo-legal.nl/

Artikel delen:

!WOON