Voortgang renovatie Reimerswaalbuurt

20 oktober 2014

Het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West ondersteunt (o.a.) de bewonerscommissie Reimerswaal Oudbouw in het overleg met verhuurder Ymere, over de planvoorbereiding voor de ingrijpende aanpak van de oudbouw in de Reimerswaalbuurt. Na maanden van overleg resulteerde dit in een concept onderhoud- en verbeterplan voor dit project. Om de bewoners te laten zien hoe dit plan in de praktijk uitpakt, is er nu een proefwoning ingericht. In deze woning is onder andere de badkamer aangepakt en zijn er CV, mechanische ventilatie en nieuwe raampartijen mét ventilatieroosters aangebracht. Veel bewoners hebben de proefwoning al bezocht, en zijn overwegend positief over deze aanpak.

Het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West en de bewonerscommissie hebben, op verzoek van Ymere, een pré-advies uitgebracht. In dit advies zijn onder meer kritische kanttekeningen gemaakt ten aanzien van de voorgestelde huurverhoging, en de doorlooptijd van de werkzaamheden die in bewoonde staat moeten plaatsvinden. Voordat het project van start gaat, zal het plan eerst worden toegepast in een proefportiek van 8 woningen.

Naschrift:
Ondertussen heeft Ymere in november definitief besloten dat de renovatie van het proefportiek  door gaat. Hier zal in januari 2015 mee worden begonnen. Na evaluatie van de proef zal kort daarna, naar verwachting in februari 2015, worden begonnen met de verdere aanpak.

Artikel delen:

!WOON