Bewoners Edisonstraat stemmen in met renovatievoorstel voor Hr++ dubbel glas

17 november 2014

Sinds drie jaar probeert een groep bewoners uit een complex in de Edisonstraat in Watergraafsmeer Hr++ dubbel glas te realiseren tegen een redelijke huurverhoging. Omdat de verhuurder niet wilde meewerken heeft Hemony Advocaten namens 23 huurders een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank Amsterdam voor het aanbrengen van Hr++ dubbel glas tegen een huurverhoging van +/- € 25,- euro per maand. In reactie op het verzoekschrift heeft de eigenaar een renovatievoorstel aan alle bewoners gedaan. Inmiddels heeft meer dan 70% van de bewoners met het renovatievoorstel ingestemd, waardoor de uitvoering van start kan gaan.

Pilot energiebesparing particuliere huursector
De Edisonstraat was een stedelijk pilot project in het kader van energiebesparing in de particuliere huursector. Vanwege de pilot hebben in januari 2012 de toenmalige wethouders Maarten van Poelgeest en Freek Ossel de woningen bezocht. De pilot strandde toen het complex van eigenaar wisselde. De nieuwe eigenaar wilde in eerste instantie niet meewerken met het aanbrengen van Hr++ dubbel glas. Energiebesparende woningverbeteringen zouden alleen bij mutatie worden uitgevoerd en niet voor zittende huurders.

Verzoekschrift bij rechtbank Amsterdam
De bewoners waren het daar niet mee eens en hebben vervolgens een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank op basis van artikel 7:243 van het burgerlijk wetboek. Dit wetsartikel maakt het huurders mogelijk om energiebesparende woningverbeteringen af te dwingen, mits zij daarvoor een redelijke huurverhoging willen accepteren. Wijksteunpunt Wonen Oost (WSWonen Oost) heeft op basis van offertes de redelijke huurverhoging en een indicatie van de energiebesparing berekend. In reactie op het verzoekschrift heeft de eigenaar het renovatievoorstel aan alle bewoners gedaan.

Complexmatige aanpak energiebesparing huurwoningen
In opdracht van stadsdeel Oost ondersteunt WSWonen Oost huurders bij het realiseren van energie besparende woningverbeteringen op complexmatig niveau. Bij nog vier andere complexen ondersteunt WSWonen Oost bewonersgroepen bij het realiseren van energiebesparende woningverbeteringen zoals het plaatsen van Hr-ketels en het aanbrengen Hr++ dubbel glas. Bij een complex in de Tweede Oosterparkstraat is reeds Hr++ dubbel glas geplaatst. In 2014 heeft WSWonen Oost meer dan 150 huishoudens ondersteund bij het realiseren van energiebesparende woningverbeteringen.

Artikel delen:

!WOON