Amsterdam vreest enorme huurstijging

20 november 2014

De gemeente Amsterdam heeft de effecten berekend van de huurplannen van het kabinet. Het resultaat is schokkend. Verhuurders krijgen heel veel ruimte om woningen geliberaliseerd te verhuren. Dat komt door de introductie van de WOZ in de woningwaardering en het bevriezen van de liberalisatiegrens. Naast (veel) hogere huren zou het betekenen dat veel nieuwe huurders uitgesloten worden van huurprijsbescherming. Minister Blok heeft de concept-regeling voorgelegd aan het parlement en zowel in de Eerste als Tweede Kamer zijn kritische vragen geteld en komt het stuk op de agenda.

Aanbiedingsbrief aan Raadscommissie WB effecten nieuw Woningwaarderingsstelsel (WWS) in Amsterdam, 14 nov 2014

Notitie effecten nieuw Woningwaarderingsstelsel in Amsterdam 14 nov 2014

 

Artikel delen:

!WOON