Kosten CV onderhoud voor verhuurder

03 november 2014

Sinds 1 januari 2013 zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van een CV-ketel, die u privé in uw woning heeft en die van de verhuurder is, voor rekening van de verhuurder. Veel huurders en verhuurders zijn niet op de hoogte van deze wijziging in de regelgeving, met als gevolg dat veel huurders nog steeds betalen voor het onderhoud van de ketel via de servicekosten. Mocht u hier ook nog steeds voor betalen? Vraag dan de verhuurder om de servicekosten met terugwerkende kracht bij te stellen. Neem contact op met Wijksteunpunt Wonen (WSWonen) als de verhuurder dit niet wil doen. U kunt namelijk middels een verzoekschrift bij de Huurcommissie de servicekosten laten vaststellen en het teveel betaalde bedrag over 2013 terugvorderen.

We spreken regelmatig huurders die nog steeds maandelijks servicekosten voor het onderhoud betalen. Zo spraken wij laatst met de heer Boerkan die maandelijks €10,- euro per maand betaalt voor het onderhoud van de CV-ketel. De heer Boerkan betaalt dus een onverschuldigde servicekostenbijdrage van €120,- per jaar. Alleen over de afgelopen anderhalf jaar gaat dit al om een bedrag €230,- euro. Indien de verhuurder op uw verzoek de servicekosten niet wil wijzigen kan het WSWonen huurders ondersteunen bij het indienen van een verzoekschrift bij de Huurcommissie, voor het laten vaststellen van de servicekosten jaarafrekening. Bij een positieve uitspraak kunt u de teveel betaalde servicekosten zelfs terugvorderen. Hierbij gaan wij de heer Boerkan dan ook ondersteunen, aangezien de verhuurder het bedrag niet wil terugstorten en de servicekostenpost niet wil herzien.

De enige kosten voor de CV die nog wel doorberekend mogen worden aan huurders zijn de kosten voor de 24-uur-storingsdienst, die gebeld kan worden als de installatie niet werkt. De hoogte van dit bedrag zal in de meeste gevallen niet meer dan €2,- euro per maand bedragen. Wanneer de verhuurder op verzoek het bedrag niet naar beneden wil bijstellen kunt u ook contact met ons opnemen.

Controle van levensbelang!
Het is overigens wel belangrijk dat uw installatie goed wordt onderhouden. Er zijn steeds vaker berichten dat ook bij CV installaties koolmonoxide vrij komt en dat is een dodelijk gas. Of uw ketel wordt onderhouden kunt u zien aan de stickers op uw ketel. Bij elke onderhoudsbeurt wordt namelijk een controlesticker met datum op de ketel geplakt of wordt de datum ingevuld op een invulformulier dat aan uw CV-ketel hangt. Voor nieuwe ketels geldt dat ze zeker elke twee jaar onderhouden moeten worden, voor oudere ketels is dat elk jaar. Mocht uw ketel niet onderhouden worden vraagt u dan in eerste instantie eerst uw verhuurder hiernaar.

Het programma ‘Dit is de dag’ van de EO heeft een documentaire gemaakt over de dodelijke gevolgen van koolmonoxide.

Artikel delen:

!WOON