Nieuwe woningwaardering zeer complex

04 november 2014

Een voorstel van minister Blok voor een nieuwe woningwaardering heeft sterk negatieve effecten voor de huurbescherming. Bovendien stijgen de maximale huren daar waar het puntenstelsel het hardst nodig is om huurders te beschermen. Binnen de ring in Amsterdam stijgen de maximale huren met gemiddeld 10%. Dat is wel wat anders dan de beloofde afschaffing van de beruchte Donnerpunten. Door introductie van de WOZ waarde in de puntentelling treden grote complicaties op vanwege de koppeling van huur- en belastingrecht. Nu de WOZ waarde al snel 40% van de puntentelling gaat uitmaken krijgen huurders een groot belang bij een lagere WOZ waarde, terwijl verhuurders in een aantal gevallen juist een hogere waarde willen. Bezwaar en beroepsprocedures tegen de WOZ lopen via de bestuursrechter en duren lang (bezwaar, beroep, hoger beroep en zelfs cassatie). Zolang de WOZ waarde omstreden is moet de huurcommissie een geschil over de huurprijs op de plank leggen. Daardoor kunnen procedures vele jaren gaan duren en dat is een grote ingreep in de laagdrempelige huurbescherming, waarbij huurder en verhuurder tot nu toe vrij eenvoudig via huurcommissie en soms kantonrechter weten waar ze aan toe zijn.

De wijksteunpunten wonen hebben hun zorgen vanuit de kennis van en effecten voor de praktijk kenbaar gemaakt aan de leden van Eerste en Tweede Kamer. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeente heeft gewezen op de problemen in de uitvoering van de WOZ bezwaarprocedures en de noodzaak om de wetgeving op dit punt aan te passen. Daar voorziet het voorstel echter niet in. Omdat het voorstel is geregeld in een Algememe Maatregel van Bestuur betekent dit ingrijpende verandering van wet- en regelgeving via de achterdeur. De Eerste en Tweede Kamer hebben tot half november om de kwestie op de agenda te zetten. Als het aan minister Blok ligt gaat het op 1 juli 2015 in.

Bijlage: Brief over nieuw WWS aan de leden van de Eerste en Tweede kamer, d.d. 31 oktober 2014

Artikel delen:

!WOON