Stookkosten hilwis opnieuw gehalveerd

20 november 2014

Persbericht bewonersvereniging Hilwiscomplex:
Huurcommissie geeft huurders opnieuw gelijk

20 november 2014

85 huurders van het Hilwiscomplex in Amsterdam ontvingen de uitspraak van de Huurcommissie over het bezwaar dat ze hadden gemaakt tegen de hoge afrekening servicekosten 2011. Het grootste deel daarvan bestond uit stookkosten. Uit onderzoek blijkt dat bewoners reeds jaren twee keer zo hoge stookkosten betalen dan bewoners in vergelijkbare complexen. Met steun van het Wijksteunpunt Wonen Zuid maakten de huurders nu al voor de zesde achtereenvolgende jaar met succes bezwaar.

De Bewonersvereniging Hilwiscomplex is natuurlijk heel blij met de uitspraak. Inmiddels is er al weer bezwaarprocedure gestart over de stookkosten in 2013. Die waren rond de vijf keer te hoog. Waarschijnlijk zal de huurcommissie ook daar paal en perk aan stellen. Verhuurder Rappange gaat elke keer in beroep bij de kantonrechter. Die procedures duren lang. De verhuurder stopt zijn energie tot nu toe liever in procederen tegen de uitspraken dan om in overleg met de huurders tot een oplossing te komen. Een huurster van 87 verzuchtte: “Wanneer krijgen we nu eindelijk onze centjes terug.”

Kern uitspraak Huurcommissie

De Huurcommissie heeft eerder (op 29 mei 2013) uitspraak gedaan over de servicekosten in dit complex. Over de jaren 2007 tot en met 2010 beperkte zij oliekosten die aan de huurders mochten worden doorberekend. De reden hiervan was dat de verhuurder Rappange onvoldoende inspanningen had gedaan om de in het gebruik erg dure oliegestookte installatie te vervangen, terwijl dit vanaf 2007 (vergunning-) technisch wel mogelijk was. Van de totale oliekosten is daarom 50% aan de huurders doorberekend. Omdat deze situatie in 2011 niet veranderd is. De commissie is daarom van oordeel dat ook over het jaar 2011 maar de helft van de oliekosten aan de huurders doorbelast mag worden.

Op 21 februari 2014 deed de Huurcommissie al uitspraak over de servicekosten in dit complex over het jaar 2012. Daar werden de in rekening te brengen kosten zelfs met 70% verminderd. In die uitspraak zijn tevens de kosten voor de huismeester geschrapt, omdat deze kostenpost niet door partijen is overeengekomen. De Huurcommissie is van oordeel dat dezelfde overweging voor het jaar 2011 geldt. Daarom zijn ook huismeesterkosten in 2011 geschrapt.

Artikel delen:

!WOON