Bewonerssuccessen afl IV: 2 Renovaties in de Pijp afgerond

16 december 2014

De afgelopen weken zijn er twee complexen van Eigen Haard na een ingrijpende renovatie opgeleverd, tot grote tevredenheid van bewoners. Dit mede met behulp van bewonersinspraak en ondersteuning van het Wijksteunpunt Wonen.

Vier panden in de 2e Jan v/d Heijdenstraat/Hemonystraat, een voormalige dependance van het Amstelhotel hadden te kampen met zwaar achterstallig onderhoud. Aanvankelijk stuurde Eigen Haard aan op verhuizing van alle bewoners en het verhuren van alle woningen in de vrije sector.
Na veel discussie en juridische procedures keren er nu 7 bewoners (op 13 woningen) terug naar hun oude woning, met huurverhogingen die zijn afgetopt op de sociale huurgrens. Na bijna een jaar in wisselwoningen zijn de bewoners blij terug te kunnen naar hun vernieuwde woningen.

In de van Ostadestraat zijn 6 panden met ruim 20 woningen ingrijpend gerenoveerd, waarbij onder andere door energiemaatregelen de woningen een A-label hebben gekregen. Bewoners hadden de keuze tussen stadsvernieuwingsurgentie of terukeer in het complex. Ruim de helft van de bewoners heeft voor het laatste gekozen, de huren voor deze meeste bewoners liggen nu rond de 150 euro hoger, en is afgegrendeld op de sociale huurgrens. Eind november is dit complex opgeleverd en de eerste bewoners zijn inmiddels terugverhuisd.

Artikel delen:

!WOON