Bewonerssuccessen afl. V: Controleer de huurprijs

17 december 2014

‘Niet geschoten is altijd mis’, zo dacht een huurster toen zij de huurcommissie vroeg de huurprijs van haar woning te toetsen. Ze was per 1 december 2012 een huurovereenkomst aangegaan met woningstichting Eigen Haard tegen een huurprijs van € 1.050,00 per maand. Een vrije sector woning dus, zodat de huurcommissie in principe geen bevoegdheden heeft.

Het is echter wel mogelijk om binnen zes maanden na het aangaan van de huurovereenkomst de overeengekomen huurprijs te controleren. Als deze hoger blijkt dan de maximaal toegestane huurprijs volgens de puntentelling, dan wordt de huurprijs met terugwerkende kracht verlaagd.

Het resultaat van de procedure was teleurstellend: de huurcommissie telde 141 ‘punten’ en daarbij hoort per 1 december 2012 een maximaal toegestane huurprijs van € 673,98. Weliswaar fors lager dan wat de huurster betaalde, maar net iets hoger dan de zogenaamde ‘liberalisatiegrens’. Deze lag per 1 december 2012 op € 664,66 en dat betekent dat de huurcommissie geen huurverlaging kan uitspreken. Als de maximaal toegestane huurprijs hoger is dan de liberalisatiegrens dan wordt het puntenstelsel terzijde geschoven en blijft de overeengekomen huurprijs, in dit geval € 1.050,00 per maand, in stand.

In overleg met het spreekuur besloot de huurster om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de huurcommissie. Immers, als de rechter ervan overtuigd kan worden om de woning tenminste twee punten minder toe te kennen dan de huurcommissie deed, dan is alsnog géén sprake van geliberaliseerde woonruimte en wordt de huur fors verlaagd. De huurster liet een dagvaarding uitbrengen en de zaak werd behandeld door de kantonrechter. Woningstichting Eigen Haard voerde uiteraard fel verweer.

De uitspraak in deze zaak liet lang op zich wachten, maar onlangs hakte de kantonrechter de knoop door. Met de huurster was de rechter van oordeel dat de woning met twee punten minder moest worden gewaardeerd. De maximaal toegestane huurprijs werd daarmee € 663,88, nog geen euro lager dan de liberalisatiegrens. De huurprijs werd daarom alsnog verlaagd van € 1.050,00 naar € 663,88 per 1 december 2012.

Artikel delen:

!WOON