Druk bezochte bewonersbijeenkomst complex de Dageraad

14 december 2014

In november 2014 organiseerde de bewonerscommissie ‘De Dageraad’ een informatieavond rond het thema ‘energetische verbeteringen aan de woning’. De avond was zeer druk bezocht, het paviljoen was afgeladen vol met 50 à 60 bewoners.
Het Wijksteunpunt Wonen verzorgde presentaties over woningverbetering en energieverbruik en de mogelijkheden voor huurders om hiertoe voorstellen te doen naar de verhuurder. Tijdens en na de presentaties werden er door de aanwezige bewoners veel vragen gesteld.

De eerste presentatie ging over energieverbruik en de besparing die te halen valt uit verschillende vormen van isolatie. Hierbij lag de focus op isolatie van de ramen door het plaatsen van isolatieglas, al dan niet samen met het vervangen van de kozijnen. Ook muur, dak en vloerisolatie werden als mogelijkheden genoemd voor de woningen in ons complex. Aan de hand van warmtebeeldfoto’s kon men zien waar en waarom de woningen energie verliezen. Daarna volgden berekeningen van de besparing die gehaald kunnen worden met verschillende soorten isolatieglas en kozijnen. Dat werd gezet tegenover de te verwachten investering van de ingreep en de huurverhoging die daarmee in verhouding staat. Conclusie was dat een (boven)gemiddelde stoker de huurverhoging (ruim) terug kan verdienen door minder energieverbruik. De zuinige stoker zal ongeveer net zoveel besparen als het bedrag van de huurverhoging, de ‘winst’ kan daar meer worden gezien in het verhoogde wooncomfort door minder koude/tocht vanaf de ramen.

De presentatie ging ook in op de belangrijke vraag van de status van monument en de mogelijkheden om binnen de grenzen van welstand en monumentenzorg te komen tot een voorstel waarbij de kozijnen vervangen en verbeterd kunnen worden. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor maatwerk van ‘moeilijke’ kozijnen in combinatie met monumentenglas en deze worden ook betaalbaarder.

De aanwezigen wordt voorgesteld om een nieuwe poging te doen om, zo mogelijk, een collectief plan voor energieverbetering te gaan maken en overleg met de Alliantie aan te gaan. Om het draagvlak te peilen is er door de bewonerscommissie een enquete uitgezet. Wordt vervolgd begin 2015

 

Artikel delen:

!WOON