‘Huurders bezuinigen op gezondheid’

17 december 2014

Uit een onderzoek van Huurdersplatform Palladion onder haar huurders blijkt dat 74 procent van de huurders de afgelopen twee jaar is gaan bezuinigen op de uitgaven. Huurders bezuinigen op sociale participatie, medische uitgaven als tandartsbezoek, aankoop medicijnen en de zorgverzekering. Bijna de helft van de huurders maakt zich zorgen of zij in de toekomst de huur nog kan opbrengen en meer dan een derde van de huurders verwacht in de komende twee jaar een inkomensdaling.
Palladion is het huurdersplatform bij woningbouwcorporatie de Alliantie in Amsterdam en vertegenwoordigt de belangen van zo’n 20.000 Amsterdamse huurders. In een onderzoek onder het Digitale Huurderspanel van Palladion naar de ervaren betaalbaarheid van de woonlasten hebben 700 huurders van de Alliantie in Amsterdam deelgenomen. 57 procent van deze huurders beoordeelt de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woningen als voldoende of goed, maar ten opzichte van het inkomen beoordeelt 51 procent de woonlasten als hoog. 35 Procent van de huurders verwacht dat hun inkomen de komende twee jaar zal dalen en 48 procent verwacht dat hun inkomen gelijk blijft.
74 Procent van de huurders is de afgelopen twee jaar gaan bezuinigen op hun uitgaven. Dat doen ze onder meer door het minder vaak kopen van kleding (82%), minder uit te gaan (74%) en/of het opzeggen van een abonnement op een krant of tijdschrift (55%), maar ook op bezoeken aan tandarts, medisch specialist en/of fysiotherapeut (28%), het opzeggen van de aanvullende zorgverzekering (19%) en/of het uitstellen van de aankoop van medicijnen (10%).
Huurdersplatform Palladion trekt hieruit de conclusie dat door de alsmaar stijgende huren de armoede onder haar huurders sterk toeneemt. De sterke stijging van de huren wordt onder meer veroorzaakt door door de schaarstepunten (door voormalig minister Donner ingevoerd) en de verhuurdersheffing van de huidige regering. Daarom heeft Palladion er bij de Alliantie op aangedrongen dat de komende jaren de huurverhoging voor de huurders met een inkomen tot 43.000 euro per jaar niet hoger mag zijn dan de inflatiecorrectie. In het overleg met de gemeente Amsterdam over de prestatieafspraken zal Palladion via de Huurdersvereniging Amsterdam aandringen op verdergaand flankerend beleid om de armste huurders te ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging en hen financieel verder te ondersteunen bij het betaalbaar houden van hun woonlasten.

Artikel delen:

!WOON