Nieuwe huurdersvereniging actief in Zuid

18 december 2014

‘Huurders Belang Zuid’ meldt zich sinds 14 oktober aan het huurdersfront. Deze nieuwe vereniging komt op voor de belangen van alle huurders in Amsterdam Zuid gezien het feit dat ‘betaalbare huren naar inkomen’ steeds meer verdwijnt.
Zuid is een stadsdeel met ruim 136.00 inwoners en telt zeer veel huurders. Het stadsdeel kent ook nog huurdersvereniging ‘de Pijp’ en huurdersvereniging ‘Zuideramstel’.
‘Huurders Belang Zuid’ komt op voor de belangen van huurders in Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, Willemspark, Museumkwartier, Stadionbuurt, Apollobuurt, Marathonbuurt en Duivelseiland.
‘Huurders Belang Zuid’ zet zich in voor:
voldoende goede en betaalbare huurwoningen voor alle inkomensklassen;
het verbeteren van de kwaliteit van woningen en woongenot;
het benutten van de mogelijkheden om woningen energiezuinig te maken, energie op te wekken en de energierekening waar mogelijk te verlagen;
de stem van huurders te laten horen bij stadsdeel en woningcorporaties.
Gezien de ontwikkelingen op het gebied van (huur)wonen, waarbij de voorraad sociale woningbouw met de dag slinkt en de huren snel stijgen, wordt steeds meer het gevoel aangewakkerd dat als deze trend zich voortzet het wonen in een betaalbaar huurhuis in Zuid voor menigeen niet meer is weggelegd.
‘Huurders Belang Zuid’ streeft naar een gezamenlijke aanpak met andere huurdersverenigingen in het stadsdeel, samen met Wijk Steunpunt Wonen Zuid en de Huurdersvereniging Amsterdam. De laatste treedt coördinerend op.

Contact: info@huurdersbelangzuid.nl

Artikel delen:

!WOON