Verplichte vervanging geiser en kachel door CV?

17 maart 2015

Het Amsterdamse Gerechtshof heeft bepaald dat Stadgenoot een aantal huurders mag verplichten hun gaskachel en geiser te vervangen door een CV installatie. Dit is de uitkomst van een hoger beroep in een eerder door Stadgenoot verloren procedure. De uitspraak is heel zuur voor de huurders in kwestie, die goede argumenten hadden waarom het in hun – veilige – situatie niet nodig was. Tegen het vonnis kon cassatie ingesteld worden, maar dat is erg kostbaar en de zittende huurders hebben daar niets aan omdat het vonnis direct uitvoerbaar is. Bovendien ging het hier om een kort geding. Daarom is besloten dit te laten rusten en de uitkomst van twee nog lopende bodemprocedures over deze kwestie af te wachten. Het laatste woord in deze discussie is zeker nog niet gezegd.

Op zich is vervanging voor veel huurders een interessant aanbod maar niet alle huurders willen het. De vraag is dus of Stadgenoot vervanging kan verplichten. Stadgenoot betoogde dat geisers en kachels gevaarlijk zijn. De huurders voerden aan dat zij goede ventilatie hebben, jaarlijks onderhouden apparatuur en er bovendien koolmonoxide meters zijn. De wet bevat geen verbod op de zogenaamde open verbrandingstoestellen. Het Hof oordeelt echter dat het belang van Stadgenoot om de woningen aan te passen aan de eisen van deze tijd op het gebied van comfort en veiligheid groter is dan het belang van de huurders. Zij vindt dat sprake is van een redelijk voorstel voor renovatie. Daar is zowel juridisch als inhoudelijk veel over te zeggen. Het is juridisch gezien de vraag of sprake is van renovatie en de stellingname over de open verbrandingstoestellen wordt door een aantal deskundigen als nogal kort door de bocht beschouwd. Bovendien heeft Stadgenoot het probleem een beetje over zichzelf afgeroepen door in het verleden bij huurderswisselingen niet direct een CV te plaatsen. Menig ander corporatie heeft dat wel gedaan en heeft nu dan ook geen (groot) probleem met open verbrandingstoestellen. Al deze zaken komen in de nog lopende bodemprocedures aan bod.

Artikel delen:

!WOON