Regeling Louis Couperusbuurt voor grotere gezinnen

14 april 2015

Een groep bewoners uit de Louis Couperusbuurt heeft een regeling met Stadgenoot getroffen waardoor gezinnen met kinderen, die in de buurt wonen, hun boven- of benedenwoning erbij kunnen huren. Deze gezinnen zitten nu op een woning van 32m2.

In januari 2014 kwam er een groep bewoners uit deze buurt (Slotermeer) naar ons toe, met de vraag hen te helpen bij het realiseren van hun plan. Ze waren van mening dat het beter zou werken als zij met onze ondersteuning en bemiddeling hun idee aan Stadgenoot zouden voorleggen. Hun plan was een oplossing voor hun woonprobleem verzinnen: Gezinnen wonen met 2 of meer kinderen in een kleine duplexwoning. Ze wilden voorstellen om 2 van deze woningen samen te voegen en hen de kans geven daar naartoe te verhuizen. Want zij wilden graag in de buurt blijven wonen: ze vinden het er prettig, ze wonen er al lang en kennen veel buren, ze zijn actief in de buurt en op de school van hun kinderen. De bewonersbuurt heeft met onze hulp een brief geschreven naar de directie van Stadgenoot met hun voorstel, en met het aanbod zelf de handen uit de mouwen te steken bij de eventuele verbouwing, en om een rol te spelen wat betreft de leefbaarheid in de buurt. De brief was vergezeld van een brief van ons Wijksteunpunt Wonen met ons aanbod om te bemiddelen. Al snel kwam er een positieve reactie van de directie van Stadgenoot.

Algemeen directeur Gerard Anderiesen en directeur wonen Frank Storm kwamen naar de buurt voor het gesprek met de bewonersgroep. Hun insteek was: laten we het proberen mogelijk te maken met elkaar. De oplossing is wel tijdelijk: na 2020 worden er plannen gemaakt voor renovatie of sloop. Vervolgens zijn er verschillende overleggen geweest over de vele hobbels en beren op de weg. Stadgenoot wilde er eigenlijk geen geld in steken, en bewoners de sleutels geven voor de woning boven of onder de huidige woning, en voor 2 woningen huur ontvangen. Maar 2 sociale huurwoningen huren mag niet: en huur betalen voor 2 woningen kunnen de meeste mensen uit de bewonersgroep niet. Woontoeslag voor 2 woningen ontvangen kan ook niet, en 2x vastrecht betalen voor gas en licht is ook geen goede optie.

Uiteindelijk is er tot tevredenheid van bijna iedereen een regeling tot stand gekomen. De gemeente Amsterdam heeft de problematiek van te klein wonende gezinnen erkend en toestemming voor het project gegeven. De belastingdienst is akkoord met het toekennen van huurtoeslag voor 2 woningen. Stadgenoot neemt de kosten op zich van het creëren van een doorgang naar de tweede woning, het verwijderen van één van de keukenblokken en van het aan- en afkoppelen van de voorzieningen. De bewoners doen zelf de rest van de verbouwing. Alleen bewoners die op het moment van toewijzing niet meer verdienen dan de grens van een sociale huurwoning (nu € 39.202,- voor gezinnen) komen in aanmerking: de regeling is voor huishoudens met 2 ouders met minimaal 2 kinderen tot 18 jaar, of 1 ouder met 3 kinderen jonger dan 18 jaar. De netto huurprijs voor de 2 woningen wordt € 600,- (prijspeil 2014). Als bewoners de huur opzeggen en er zijn geen nieuwe kandidaten moeten de bewoners voor de kosten opdraaien van het weer in oude staat herstellen enz. En de afspraak is gemaakt om de regeling na een jaar te evalueren en knelpunten direct aan te pakken.

In december 2014 is de regeling aan alle ruim 700 huishoudens van het complex bekend gemaakt door middel van een brief en een spreekuur. Er is inmiddels een wachtlijst gemaakt. Het is de bedoeling dat in 2015 de regeling ook echt gaat werken!

Artikel delen:

!WOON