Particuliere verhuur dubbel zo veel werk

21 mei 2015

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid informeert en adviseert bewoners over huisvestingszaken. Het kan gaan om renovaties, huuropzeggingen, werking van een VvE, huurverhogingen en achterstallig onderhoud om maar een greep te doen. De grootste groep mensen die bijgestaan wordt, bestaat uit huurders van particuliere eigenaren. In Zuid zijn ruim 32000 particuliere huurwoningen, tegenover ruim 22000 corporatiewoningen. Het aantal eigenaar-bewoners is in Zuid ongeveer gelijk aan het aantal corporatiewoningen. Maar niet alleen de verdeling van de ‘woningvoorraad’ maakt dat er meer contact is met huurders van particuliere huurwoningen (2014: ruim 7000) dan met corporatiehuurders (2014: ruim 2000).

 

Huurverhogingen
De vraag per particuliere huurwoning is dubbel zo groot als per corporatiehuurwoning. Dit jaar merken we dat extra sterk bij de huurverhogingsronde. De corporaties hebben veelal een aangepast huurbeleid en vragen niet overal de wettelijk toegestane maxima aan verhogingen. Af en toe is er een misser, als er bijvoorbeeld een huurverlaging geldt vanwege onderhoudsgebreken en er toch een verhoging aangezegd wordt. Bij particulieren zien we nog regelmatig bedoelde of onbedoelde foutieve aanzeggingen en adviseren huurders hoe dit recht te trekken.

Artikel delen:

!WOON