Verhuurder moet huurder €18.000 betalen na illegale ontruiming

22 mei 2015

AT5 schreef er op 16 mei al over, een verhuurder moet zijn huurder die hij twee jaar geleden illegaal ontruimde ruim 18.000 euro betalen. De verhuurder trapte destijds de deur in van de woning die hij toen al ruim vijf jaar voor 900 euro per maand verhuurde aan een man die daar samen met zijn dochter woonde. De verhuurder stelde zich zeer agressief op tegen de huurder, hij bedreigde hem en gooide met zijn inboedel. Het doel van de verhuurder was duidelijk: onmiddellijk vertrek van de huurder.

Na verschillende 112 meldingen is de politie die dag drie keer ter plaatse geweest. Zij vertelden steeds niets te kunnen doen (“het is een civiele kwestie”). De huurder kreeg op een gegeven moment zelfs te horen dat als hij nog één keer de politie zou bellen hij zou worden aangehouden voor het doen van valse meldingen. Het Meldpunt kreeg van de centrale te horen dat zij zich niet voor het karretje van de huurder moesten laten spannen. Huurder stond dus alleen met een zeer agressieve verhuurder in zijn woning die op dat moment geen veilige plek meer was voor hem en zijn zestienjarige dochter. Zodoende koos hij er toen voor om de woning te verlaten met medeneming van wat belangrijke spullen. De verhuurder was ondertussen begonnen de inboedel van huurder uit de woning te halen.

De opstelling van de politie was behalve laakbaar ook opmerkelijk gezien de eerdere positieve ervaring die de huurder met hen had. Toen de verhuurder namelijk enkele dagen eerder met kwade bedoelingen aan de deur verscheen (schreeuwen en trappen tegen de deur) werd deze door de agenten ter plaatse weggestuurd met de boodschap dat hij, als hij wilde dat de huurder zou vertrekken, dat aan de rechter moest voorleggen.

Het Meldpunt verwees de huurder via het Proceskostenfonds naar een advocaat. Zij heeft in kort geding geëist dat de verhuurder de woning weer ter beschikking zou stellen, de rechter kende deze eis toe. Bij oplevering bleek echter dat de woning was veranderd in een grote puinhoop, bovenstaande foto is daar een voorbeeld van. Het grootste deel van de inboedel was verdwenen en de resterende spullen waren besmeurd en opzettelijk beschadigd (o.a. doorgesneden kabels en slangen).

Omdat de woning door toedoen van de verhuurder feitelijk onbewoonbaar was geworden (verhuurder leverde geen woongenot meer), de verhuurder zich niet welwillend opstelde en door de grote impact die het hele verhaal op de huurder en zijn dochter had werd besloten de huurovereenkomst op grond van wanprestatie te ontbinden. In een procedure werd vervolgens geëist dat de verhuurder een schadevergoeding, verhuiskosten, dwangsommen, borg en enkele maanden huur zou (terug)betalen. De rechter kende de eis van de huurder grotendeels toe, met als resultaat dat de verhuurder nu ruim 18.000 euro moet betalen. Ook werd de verhuurder veroordeeld in het betalen van bijna 2.000 euro proceskosten. Een grote pluim gaat naar de advocaat van de huurder voor het vele en goede werk dat zij heeft geleverd. Het geld dat het Proceskostenfonds hiervoor betaalde is goed besteed.

In deze zaak kan de verhuurder nog in hoger beroep. In dat geval zullen wij de huurder opnieuw via het Proceskostenfonds verwijzen naar genoemde advocaat. Volgende week is er een zitting in de strafzaak tegen de verhuurder, hij zal zich dan moeten verantwoorden tegenover de politierechter.

De rol van het Meldpunt in deze zaak bestond onder andere uit het veelvuldig adviseren van de huurder en het hem bijstaan bij het doen van twee aangiftes tegen zijn verhuurder, het aanleveren en opvragen van informatie bij de politie, het benaderen van omwonende getuigen van de ontruiming en het leveren van een verklaring over de staat waarin de woning na het kort geding aan de huurder werd opgeleverd. Naar aanleiding van deze en een aantal vergelijkbare zaken is er in juli 2014 overleg geweest tussen de politie (afdeling communicatie en bureau juridische zaken) en het Meldpunt. In ons jaarverslag 2014 (blz. 18) kunt u daar meer over lezen.

Artikel delen:

!WOON