Wooncoach bezoeken in volle gang

03 juni 2015

Sinds half februari bezoeken onze wooncoaches 65+ers om hen te informeren en adviseren over langer zelfstandig blijven wonen in de huidige woning. Als dat niet mogelijk is, dan vertelt de wooncoach over de verhuismogelijkheden.

Inmiddels zijn al 35 ouderen bezocht. Veel ouderen geven aan nog niet direct te willen verhuizen. Ze willen zich echter wel al voorbereiden op de toekomst. Velen wonen namelijk op de tweede of derde verdieping en maken zich zorgen of ze over een paar jaar nog al die trappen gemakkelijk op kunnen komen.

De wooncoach legt uit dat ouderen die huren bij een woningcorporatie gebruik kunnen maken van de van Hoog naar Laag regeling of de van Groot naar Beter regeling. Daarvoor is het wel belangrijk dat de oudere zich ingeschreven heeft bij WoningNet.

De wooncoach merkt vaak in de gesprekken dat veel ouderen niet op de hoogte zijn van de regelingen, maar ook dat de regelingen met de huidige voorwaarden niet goed functioneren. Deze signalen worden allemaal verzameld en via de Huurdersvereniging Amsterdam teruggekoppeld aan de gemeente en de corporaties. Met het advies om de regelingen aan te passen.

Ouderenhuisvesting in Amsterdam staat hoog op de agenda sinds de landelijke overheid langer zelfstandig wonen propageert. De gemeente heeft onlangs een beleidsstuk over ouderenhuisvesting gepresenteerd: Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018.

Op diverse manieren komen we met ouderen in gesprek om over hun woonsituatie te praten. Onder meer via een artikel in het gemeenteblad Amsterdam van mei 2015.

Wooncoach Gemeentekrant 28052015

 

De publicatie heeft een hoop telefoontjes opgeleverd van ouderen die informatie en een gesprek willen. Ook ouderen die een woning van een particuliere verhuurder huren kunnen een wooncoach op bezoek krijgen! U kunt bellen met Wijksteunpunt Wonen Centrum voor een afspraak: (020) 622 42 88.

 

Eerder verschenen op deze website

Project Wooncoach van start [20/01/2015]

 

Artikel delen:

!WOON