Betaal aanmaning huurverhoging niet zomaar

09 juli 2015

Wat veel mensen niet weten is dat de huurverhoging pas doorgaat als de huurder zelf akkoord gaat of als de Huurcommissie de verhuurder gelijk geeft. Zolang dat niet het geval is, mag een verhuurder ook geen aanmaningen sturen. Ook dit jaar zien we weer diverse huurders met een aanmaning of betalingsherinnering van de verhuurder voor de recente huurverhoging. Maar zo hoort het niet.

Wanneer de huurder bezwaar maakt  tegen de huurverhoging, dan hoeft hij de huurverhoging voorlopig niet te betalen. De verhuurder moet dan eerst naar de Huurcommissie die de zaak in behandeling moet nemen en een uitspraak moet doen. Tot die tijd blijft de oude huurprijs doorlopen en mag een verhuurder geen aanmaning sturen.

Pas wanneer de Huurcommissie oordeelt dat de huurverhoging redelijk is (en het bezwaar dus niet erkent) ontstaat er een betalingsverplichting voor de huurder. Het is daarom wel verstandig voor huurders om het bedrag elke maand apart te houden. Mocht de huurder verliezen, dan kan hij het bedrag later makkelijk in een keer alsnog betalen.

Ieder jaar krijgen we huurders met creatieve verhuurders op onze spreekuren Vorig jaar stelde één corporatie dat de huurder de verhoging wél moest betalen ook als er bezwaar is gemaakt. Hij zou de huurverhoging dan later weer terugkrijgen als de huurder gelijk zou krijgen van de Huurcommissie. Dit is de boel omdraaien, absoluut onjuist en in strijd met de wet.

Sommige verhuurders beweren dat onderhoudsgebreken geen geldige reden voor bezwaar zouden zijn. Ook dat is onjuist. Huurders kunnen bezwaar maken tegen de huurverhoging als een woning onderhoudsklachten heeft. De huurder moet de gebreken wel schriftelijk melden, en de huurder moet de klachten ook zelf aan de Huurcommissie voorleggen in een onderhoudsprocedure. Heel veel huurders doen dat ieder jaar en de onderhoudsklachten kunnen dus wel degelijk een reden zijn om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Strikt genomen hoeft een huurder niet eens bezwaar te maken tegen een huurverhogingsvoorstel. Ook het simpelweg niet betalen van de huurverhoging zonder officieel bezwaar te maken, geldt als officieel bezwaar. In dat geval kan de verhuurder een zogenaamde “rappelprocedure” starten. Daarna zal de huurder alsnog officieel bezwaar moeten maken. Wij raden huurders aan om altijd wel voor 1 juli officieel bezwaar te maken, dat geeft meteen duidelijkheid voor alle partijen, maar het hoeft officieel dus niet.

Een verhuurder die het bezwaarschrift niet voor 12 augustus aan de Huurcommissie voorlegt, gaat automatisch akkoord met het bezwaar. De huurverhoging is in dat geval definitief niet meer verschuldigd.

Meer informatie? Kijk dan op deze pagina op onze website huurders.info.

 

Tot slot
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de huurder wel akkoord is met de huurverhoging maar bijvoorbeeld vergeten is om het maandelijkse bedrag bij de bank aan te passen. In dat geval is een aanmaning wel terecht en is het verstandig om dit snel recht te zetten. Dat spreekt voor zich. Ook als er echt sprake is van betalingsachterstand of schulden, is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Vaak is er wel een regeling mogelijk zolang u maar op tijd aan de bel trekt.

Artikel delen:

!WOON