Opnieuw belangrijk vonnis contractskosten

01 juli 2015

Opnieuw heeft de Amsterdamse rechtbank Ymere in het ongelijk gesteld in een zaak over de redelijkheid van administratiekosten bij nieuwe verhuur. Ymere wenste zich niet neer te leggen bij het oordeel van de Hoge Raad en begon zelf een nieuwe zaak. De huurders krijgen nu een kleine 100 euro terug.

Tien huurders die in april 2014 hun onverschuldigd betaalde contractkosten terugvorderden, kregen van Ymere nul op hun rekest. Onder dreiging van een nieuwe procedure bij de kantonrechter, is Ymere daarop zelf een nieuwe zaak gestart. Deze nieuwe zaak zou definitief uitsluitsel moeten geven en Ymere zegde toe dat deze uitspraak ook zou worden toegepast op de andere huurders die een vordering hadden ingediend.

Evenals in 2014 oordeelde de kantonrechter opnieuw dat de contractskosten niet meer mogen bedragen dan €16,50. In het vonnis, dat 6 pagina’s telt, wordt uitgebreid gemotiveerd waarom de kantonrechter tot dit oordeel is gekomen. Opnieuw wordt aansluiting gezocht bij het arrest van de Hoge Raad. Het in rekening brengen van 115 euro administratiekosten is een nietig beding, aldus de kantonrechter. De betreffende huurders ontvangen dus een kleine 100 euro terug van Ymere. Download hier de geanonimiseerde versie van het vonnis.

Een kleine twintig huurders van Eigen Haard hebben vorig jaar eenzelfde claim neergelegd bij hun verhuurder. In die procedure verwees de advocaat van Eigen Haard naar de zaak die door Ymere was aangespannen. Verwacht wordt dus dat ook deze huurders nu ook hun onverschuldigd betaalde contractskosten terug krijgen.

De procedure is mede mogelijk gemaakt met een verwijzing vanuit het Emil Blaauw Proceskostenfonds. De huurders worden bijgestaan door Guido Zijlstra van GZ Huurrecht, Incasso en Advies. Zijlstra is zeer te spreken over het vonnis. „Dit betekent dat alle huurders die in het verleden contractskosten hebben moeten betalen, deze kosten met succes grotendeels kunnen terugvorderen. Omdat het een onverschuldigde betaling betreft, kan de vordering tot 20 jaar teruggrijpen”.

Alweer een aantal jaar geleden zijn er onderhandelingen gevoerd tussen de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Daarbij is overeengekomen dat vanaf 1 januari 2012 het bedrag voor administratiekosten wordt verlaagd naar €56,50. Met het afschaffen van de huisvestingsvergunning voor corporatiewoningen zijn de contractskosten per 1 januari 2013 verder verlaagd naar €40,-. Nieuwe huurders betalen nog steeds dergelijk hoge bedragen. Het WSWonen Centrum pleit er dan ook voor dat de Huurdersvereniging Amsterdam opnieuw in gesprek gaat met de AFWC om de administratiekosten bij nieuwe verhuur af te schaffen.

Huurders kunnen zich nog steeds melden bij de wijksteunpunten wonen als zij menen ten onrechte contractskosten te hebben betaald. Neem daarvoor contact op met uw lokale steunpunt.

In 2010 deed HvA-student Laurens Boumedyan in opdracht van het WSWonen Centrum onderzoek naar de hoogte van contractskosten. De onderzoeksrapportage ”Wat kost een huurcontract?” is via deze link te downloaden.

 

Eerder op deze website verschenen

Vonnis contractskosten Ymere definitief (29 april 2014)

Ymere moet contractskosten terugbetalen (11 september 2013)

Artikel delen:

!WOON