Rekenhulp voor nieuwe huurprijsmethodiek

27 juli 2015

Vanaf vandaag kan op de website huurders.info de nieuwe puntentelling per 1 oktober online berekend worden. Uniek voor heel Nederland, oude en nieuwe methode bij elkaar op 1 pagina in onze rekentool. Dit is de eerste plek waar huurders zelf kunnen berekenen wat vanaf die datum de nieuwe maximale huurprijs van hun woning is. Vanaf die datum is de WOZ waarde onderdeel van de puntentelling. Huurders zijn vanaf nu weer belanghebbend bij de WOZ waarde en kunnen deze bij de gemeentelijke belastingdienst opvragen. Vanaf volgend jaar ontvangen alle huurders weer een WOZ beschikking van hun gemeente.

Voor de meeste woningen in Amsterdam betekent de nieuwe telling dat de maximale huurprijs stijgt, in de wijken binnen de Ring A10 met gemiddeld 10%. In sommige individuele gevallen daalt de maximale huurprijs. In dat geval kunnen huurders een verzoek tot huurverlaging doen. Waar de maximale huurprijs stijgt heeft dat niet direct gevolg voor de zittende huurder. Wel kan de huur via huurverhogingen verder doorstijgen en nieuwe huurders zullen in veel gevallen de hoofdprijs betalen. Amsterdamse huurders kunnen voor advies en hulp terecht bij de wijksteunpunten wonen.

De online puntentelling is een product van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Wijksteunpunten Wonen en is te vinden op de pagina “huurprijs woning” op www.huurders.info.

 

Artikel delen:

!WOON