Aandeel sociale corporatiewoningen in de Pijp onder de grens

26 november 2015

De gemeente Amsterdam laat weten dat het aantal sociale corporatiehuurwoningen in het gebied Rivierenbuurt/de Pijp onder de 35% gezakt is.  Door de daling zal de gemeente, als gevolg van stedelijke samenwerkingsafspraken, voorstellen formuleren om de menging te waarborgen. Dit is een reactie op uitkomsten van de buurttop ‘G250’ in de Pijp.

In maart 2015 werd door de Werkgroep Buurttop G250 de Pijp, bestaande uit bewoners, ondernemers, leden van de bestuurscommissie en ambtenaren van Stadsdeel Zuid, de G250 georganiseerd. 250 burgers uit de wijk gingen in gesprek met elkaar, politici en deskundigen, op zoek gaan naar wat zij samen belangrijk vinden voor de buurt. De dialoog was gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deel konden nemen.
Aan twee tafels werden woon-zaken bediscussieerd. Plenair stelde een grote meerderheid zich achter de stelling dat corporaties moeten stoppen met verkopen van woningen in de Pijp en er zorg gedragen moet worden voor meer sociale woningen in de wijk.

Diverse groepen zijn aan de slag gegaan met de uitkomsten van de buurttop. Een groep bewoners nam met het thema wonen het voortouw. Er werd onder andere een raadsadres opgesteld waarin verwezen werd naar de  afname van het aantal sociale huurwoningen. Door nieuwe regelgeving zullen vanaf 1 oktober 2015 nog veel minder particuliere huurwoningen verhuurd worden in de sociale sector, traditioneel een belangrijk deel van de woningvoorraad in de Pijp.

De beantwoording van het raadsadres leest u hier: g250wonenraadsadresbeantwoording

Meer informatie over de G250 op hun website en facebook

Artikel delen:

!WOON