Eindelijk einde oneerlijke bemiddelingskosten

25 november 2015

Al jaren voeren de Wijksteunpunten Wonen de discussie met de verhuurbranche over de door hen vaak ten onrechte in rekening gebrachte bemiddelingskosten. Woningeigenaar zoekt huurder, schakelt bemiddelaar in, die zet advertentie online, woningzoekende reageert en wil huren en moet opeens courtage van een volle maand huur plus BTW betalen? Wat een raar systeem was dat!

In april 2013 schreef het Meldpunt een open brief aan de Vereniging van Verhuurmakelaars over courtage. De Vereniging liet weten dat ze tegen het vragen van dubbele courtage waren, in de praktijk werd er door woningbemiddelaars namelijk vaak zowel bij de verhuurder als bij de huurder een maand huur als commissie in rekening gebracht. Een tussenpartij mag niet ’twee heren dienen’, dat is een verboden handelspraktijk. De Vereniging liet weten dat ze alleen nog courtage bij de huurder in rekening zou brengen, een standpunt dat uiteindelijk ook niet vol te houden was. De bemiddelaar wordt ingeschakeld door de verhuurder en werkt dan ook in diens opdracht. De woningzoekende hoeft niet te betalen voor werkzaamheden die in opdracht van de verhuurder zijn uitgevoerd.

De laatste jaren is er met hulp van het Emil Blaauw Proceskostenfonds veel geprocedeerd tegen verhuurmakelaars die weigerden de betaalde commissie terug te geven aan de huurder. Deze zaken werden allemaal gewonnen bij de Rechtbank Amsterdam. Stap voor stap werd wel duidelijk dat het berekenen van bemiddelingskosten bij huurders zijn langste tijd had gehad. In april 2014 schreven we een blog “einde aan bemiddelingskosten voor huurders“, een maand later kreeg een blog zelfs de titel “nieuwe stap richting compleet afschaffen bemiddelingskosten” n.a.v. een nieuw wetsvoorstel over woningbemiddeling. Dit wetsvoorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu bij  de Eerste Kamer.

De discussie kreeg een nieuwe impuls toen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in september 2014 in niet mis te verstane bewoordingen aan de verhuurbranche liet weten dat het systeem van dubbele courtage of het in rekening brengen van de kosten bij woningzoekenden als ‘oneerlijke handelspraktijk’ wordt gezien, ook kondigden zij boetes en eventuele vervolging aan bij overtreding van de wet- en regelgeving.

Hoewel meerdere verhuurbureaus toen al hun verdienmodel wijzigden gingen andere woningbemiddelaars gewoon door op de oude voet. In oktober 2014 publiceerden wij een korte handleiding voor huurders om onterecht betaalde bemiddelingskosten terug te vorderen. Deze handleiding werd door een collega van het Wijksteunpunt Wonen in het Engels vertaald aangezien we veel door expats werden benaderd met vragen over agency fee’s.

Ondertussen meldden zich tientallen gedupeerde huurders die ten onrechte bemiddelingskosten hadden betaald. Vaak werd er na de nodige sommaties alsnog terugbetaald, andere bedrijven stopten ermee of vroegen zelf faillissement aan om daarna weer gewoon verder te gaan.

In oktober 2015 eindigde de Hoge Raad de discussie of huurders wel of niet bemiddelingskosten dienen te betalen met een duidelijke uitspraak: huurders hoeven géén commissie, courtage, agency fee of bemiddelingskosten te betalen als het bemiddelingsbureau in opdracht van de verhuurder werkt (en dat is bijna altijd het geval). Als er wel betaald is dan kunnen deze kosten worden teruggevorderd.

Treft u nu nog een advertentie aan op internet waarin staat dat u commissie moet betalen? Heeft u recent nog courtage moeten betalen? Weigert de verhuurmakelaar de commissie op uw verzoek te retourneren? Neem contact op met uw lokale Wijksteunpunt Wonen! Onterecht betaalde commissie kan tot vijf jaar na betaling worden teruggevorderd, na die termijn zijn er soms ook nog mogelijkheden.

Artikel delen:

!WOON