Eerste bijeenkomst Begeleidingscommissie Amsterdam Zuidoost

15 december 2015

Op donderdag 29 november vond de eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissie in Amsterdam Zuidoost plaats. Deze commissie zal op twee vlakken een belangrijke rol gaan spelen voor het Wijksteunpunt Wonen Zuidoost.

Zo zullen volgend jaar de kwartaalrapportages en de activiteitenkalender met de groep besproken worden om het Wijksteunpunt van nieuwe inzichten te voorzien. Ook hoopt het WSW met de groep signalen uit het stadsdeel uit te wisselen. De signalen kunnen van beide kanten worden aangedragen en opgepakt.

De groep bestaat uit bewoners van verschillende gebieden in Amsterdam Zuidoost, een vertegenwoordiger van Rochdale, van de groep Bewonersbelangen Zuidoost, van de gemeente Amsterdam, van het Amsterdams Steunpunt Wonen en iedere bijeenkomst minstens twee werknemers van het Wijksteunpunt Wonen zelf. Naar een onafhankelijke voorzitter wordt nog gezocht.

De samenstelling van de groep moet bewerkstelligen dat er op verschillende manieren naar het beleid en de problematiek wordt gekeken en gesproken. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben wij dit met de begeleidingscommissie naar ons idee al kunnen bewerkstelligen.

Het belangrijkste doel van de eerste bijeenkomst was voornamelijk kennis maken en het vaststellen van een format waar alle deelnemers zich in kunnen vinden. Dit is naar het idee van het Wijksteunpunt Wonen goed gelukt. Er was zelfs ruimte om al iets dieper op een aantal thema’s in te gaan. Zo heeft de begeleidingscommissie de thema’s huisuitzettingen en samenwerking al even aangestipt. Daarnaast zijn er al een aantal aanknopingspunten geopperd, met betrekking tot de samenwerking, die het Wijksteunpunt Wonen kan gebruiken voor het uitbreiden van het netwerk. Er is bijvoorbeeld al kort gesproken over een vergadering tussen de verschillende buurtregisseurs en het WSW gefaciliteerd door stadsdeel Zuidoost.

Al met al was deze eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissie een succes. En is het een samenwerking waar het Wijksteunpunt Wonen verwacht veel profijt van te hebben en met plezier naar uit kijkt.

Artikel delen:

!WOON