Nieuwe Kaderafspraken bij renovatie

01 december 2015

Vanaf vandaag zijn de nieuwe Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering online te raadplegen. Huurdersvereniging Amsterdam, de Woningcorporaties en de gemeente Amsterdam hebben hierin nieuwe afspraken gemaakt over de versterking van invloed van huurders bij renovatie en sloop/nieuwbouw van corporatiewoningen. De Wijksteunpunten Wonen hebben vanuit hun praktijkervaring bijgedragen aan de verbetering van dit document.

De kern van de ‘Kaderafspraken’ is dat de positie van huurders tijdens het participatieproces rond renovatieprojecten in heel Amsterdam gelijk is en ook wordt versterkt. In de nieuwe afspraken hebben huurders via hun bewonerscommissies meer inspraak over wat er in hun eigen wooncomplex gaat gebeuren. Zij worden in een vroeger stadium door hun woningcorporatie betrokken bij de voorgenomen aanpak van een renovatie en geven advies op voorkeursscenario’s voor vernieuwing van hun wooncomplex. Ook het Wijksteunpunt Wonen heeft een duidelijke rol. De woningcorporatie informeert het wijksteunpunt wanneer een plan in voorbereiding gaat. Is er geen bewonerscommissie, dan overleggen de corporatie, het wijksteunpunt en de huurderskoepel met elkaar over de oprichting hiervan.

De Kaderafspraken hebben betrekking op vier situaties:

  1. Renovatie waarbij bewoners hun huurovereenkomst houden en kunnen blijven wonen in het complex.
  2. Renovatie waarbij de huurovereenkomst verandert vanwege verbetering van de kwaliteit van de woning, met terugkeermogelijkheid na renovatie.
  3. Renovatie waarbij de huurovereenkomst wordt opgezegd, een sociaal plan samen met de bewonerscommissie wordt opgesteld, bewoners een andere woning aangeboden krijgen en geen terugkeermogelijkheid hebben.
  4. Renovatie waarbij een aantal bewoners hun huurovereenkomst kan behouden en er bewoners zijn voor wie dat niet geldt. Ook in dit geval wordt een sociaal plan opgesteld samen met de bewonerscommissie.

In het geval van renovaties zonder behoud van huurovereenkomst moet de corporatie goed motiveren aan de bewonerscommissie waarom zij de huurovereenkomsten wil ontbinden. Als de corporatie en de bewonerscommissie geen overeenstemming bereiken over de voorgenomen ontbinding van de huurovereenkomsten, stappen de partijen samen naar de kantonrechter.

De nieuwe zogeheten Kaderafspraken gaan over een periode van vier jaar en zijn geldig tot en met 2019. Ze vervangen eerdere Kaderafspraken die golden voor de periode 2011-2014.

De digitale versie van de Kaderafspraken: http://www.afwc.nl/kaderafspraken

De gedrukte versie verschijnt binnenkort en zal dan ook bij de kantoren van de Wijksteunpunten Wonen verkrijgbaar zijn.

Artikel delen:

!WOON