Passende aanbiedingen via WoningNet

23 december 2015

Woningcorporaties zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om 95% van hun woningen toe te wijzen volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen. Woningzoekenden met een laag inkomen mogen alleen een woning toegewezen krijgen onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Dit heet passend toewijzen.

 

Doel

Het passend toewijzen zorgt dat woningzoekenden een woning krijgen toegewezen die past bij hun inkomen. Hierdoor is er minder kans op betalingsproblemen en voorkomt het ook dat er teveel geld vanuit het Rijk moet worden uitgegeven aan huurtoeslag.

Het toepassen van de regel

  • 80% van de nieuwe verhuringen moeten woningcorporaties toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen t/m €35.739
  • 10% van de nieuwe verhuringen mogen woningcorporaties toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen tussen €35.740 t/m €39.874
  • 10% van de nieuwe verhuringen mogen woningcorporaties vrij toewijzen

Bij het passend toewijzen wordt uitgegaan van de kale huurprijs (exclusief de servicekosten).

Huishouden                       Inkomen vanaf                 Inkomen t/m                     nettohuur t/m

1 persoon                          € 0                                       € 22.100                             € 586,68

1 persoon                          € 22.100                             € 35.739/ € 39.874*        € 710,68

2 personen                        € 0                                       € 30.000                             € 586,68

2 personen                        € 30.001                             € 35.739/ € 39.874*        € 710,68

3 of meer personen         € 0                                       € 30.000                             € 628,76

3 of meer personen         € 30.001                             € 35.739/ € 39.874*        € 710,68

In de woningadvertentie op de website van Woningnet staat vermeld wat de maximale inkomensgrens is, € 35.739 of € 39.874. Tot januari 2016 is dit nog € 34.911 of € 38.950. Voor AOW-gerechtigden met 2 of meer personen zijn de grenzen in bovenstaande tabel niet € 30.000/€ 30.001 maar € 30.050/€ 30.051.

Voorrang voor lage inkomens

Woningzoekenden met een inkomen van meer dan € 22.100 (alleenstaanden) of € 30.000 (twee of meer personen), kunnen wel op de woningen met een lagere huur reageren, maar woningzoekenden met een laag inkomen krijgen voorrang voor deze woningen.

Reageren op het aanbod

Indien u reageert op een woning en u profiel is geactualiseerd, dan krijgt u alleen het voor u passende woningaanbod te zien. Een woningbouw controleert bij toewijzing altijd het door u opgegeven inkomen. Indien dat inkomen onjuist is, dan kan de woningaanbieding voor u komen te vervallen. Om teleurstellingen te voorkomen, is het dus van groot belang dat uw inkomen correct in uw profiel staat vermeld. Mocht u hierbij advies of hulp nodig hebben, dan kunt u langs komen op de woensdagmiddag tussen 14:30 tot 17:00 uur bij het inloop “Slim zoeken naar een woning”, op de Wijttenbachstraat 36 huis.

Artikel delen:

!WOON