Uit de praktijk van het WSWonen, afl X: VvE’s als struikelblok

07 december 2015

Met regelmaat krijgen huurders die een onderhoudsprobleem melden te horen dat ‘de VvE hier over gaat’. Een antwoord dat meestal garant staat voor het niet- of pas vele maanden later oplossen van de problemen. Is dit antwoord terecht?

In het splitsingsreglement van de VvE staat beschreven welke zaken van de VvE zijn, en welke voor de individuele eigenaren. Trappenhuizen, daken, standleidingen, balkonconstructies, liften en kozijnen zijn meestal een VvE-zaak. Soms moet er besluitvorming in de VvE plaats vinden voor een probleem goed aangepakt kan worden omdat het om een ‘collectief’ deel van het gebouw gaat. Zo ook wat betreft een slecht functionerende lift in een complex in Buitenveldert. De verhurende woningcorporatie heeft dit complex gesplitst. Door de splitsing is er een VvE opgericht. Een deel van de woningen is verkocht , een deel nog verhuurd. Onder de zittende huurders zijn er nogal wat die afhankelijk zijn van de lift. Diverse storingen verder durven bewoners er niet meer in te stappen omdat ze bang zijn om vast te komen zitten. Maar de trap is voor hen geen alternatief.

De VvE heeft de aanpak van de lift begroot in het meerjarenonderhoud. Maar helaas staat de aanpak nog niet op korte termijn op de rol. Om een structurele aanpak van het probleem naar voren te halen moet dit besproken worden op de ledenvergadering van de VvE, waar alle leden – de eigenaren- hun zegje kunnen doen. De corporatie geeft aan dit te willen gaan bespreken. Dit mag niet betekenen dat het aanpakken van het probleem zo lang uitgesteld wordt. Huurders in het complex hebben immers door het betalen van de huur recht op een werkende lift. De corporatie zal daarom in overleg met de VvE-beheerder zorgen voor sneller en adequater repareren van de lift in de tussentijd.

Zo’n aanpak op incidenten en niet structureel oplossen van het probleem kan soms duurder zijn dan het meerjarenonderhoud snel naar voren te halen. Dat is een kwestie waar de VvE zich over zal moeten buigen. Het is dan ook de vraag hoe efficiënt het is dat zoveel complexen gesplitst zijn en een VvE hebben. Maar het moge duidelijk zijn dat de huurder en aanpak van achterstallig onderhoud hier niet onder mag lijden. Jammer genoeg verschuilen verhuurders zich soms nog steeds achter VvE’s die ze zelf hebben opgericht.

Artikel delen:

!WOON