Huurder blijft scheefwonen door passend toewijzen

23 februari 2016

Een huurder van een kleine goedkope huurwoning wil doorschuiven naar een duurdere sociale huurwoning. Het inkomen is gestegen dus dat zou geen probleem moeten zijn. De huurder is dolblij als zij via de loting op Woningnet een woning vindt van Ymere. 

Ymere toetst het inkomen op passendheid, maar kan nog geen gebruik maken van het inkomen van 2015, omdat het IBRI (Inkomensverklaring Belastingdienst) pas in juni beschikbaar is. In de regelgeving staat dat een corporatie bij uitzondering mag kijken naar andere bewijsstukken dan het IBRI bij een gedaald inkomen. Voor een gestegen inkomen is er geen uitzondering op deze toetsingswijze. Helaas moet geconstateerd worden dat Ymere volgens de wet verplicht is deze woning niet toe te wijzen, terwijl de huurder voldoet aan het noodzakelijke inkomen. De huurder zal dus nog een tijdje moeten blijven “scheefwonen”, maar ingeloot worden voor een woning dat gebeurt natuurlijk niet een tweede keer.

 

 

Artikel delen:

!WOON