Bewonerscommissies aan de slag, afl II: Schoonmaak en onderhoud

07 juni 2016

Huurders in een complex in Buitenveldert willen de woningen weer  bij de tijd krijgen. Het complex dateert uit de jaren 1960 en is eigendom van Rochdale. Het dubbel glas is verouderd en deels versleten, er is vochtdoorslag via de poreus geworden buitenmuren,  de toegang tot het complex is niet goed afsluitbaar en er mag ook wel weer eens een likje verf op de kozijnen en galerijen. Bovendien  lijkt niet alles wat de huurders graag in het schoonmaakcontract  zouden willen zien daar ook in opgenomen te zijn. Liever dan  individueel procedures op te starten en rechtszaken aan te gaan  willen de bewoners met de verhuurder om tafel om gezamenlijk tot een  oplossing te komen. Half mei is met ondersteuning van het  Wijksteunpunt Wonen een informatie-avond georganiseerd waaruit de  oprichting van een bewonerscommissie voortkwam.

Inmiddels hebben ze een inventaris gemaakt van de belangrijkste punten die de bewoners willen laten aanpakken en zijn ze zich aan het aanmelden bij de verhuurder en de koepelorganisatie van de  bewonerscommissies van Rochdale. Daarnaast gaat er nog een oproep door het complex, zodat mensen die niet aanwezig waren op de  informatie avond zich kunnen aansluiten bij de commissie. De  bewonerscommissie gaat binnenkort om tafel samen met Rochdale met  als doel om tot een gedragen aanpak te komen.

Artikel delen:

!WOON