Regeling corporatiehuurders in nood

28 juni 2016

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties zijn van plan om huurders die in de problemen komen, de komende jaren tegemoet te komen met maatwerkoplossingen. Amsterdammers die huren bij een corporatie en structureel een laag inkomen hebben of fors in inkomen achteruit zijn gegaan, en een te hoge huur betalen kunnen een tegemoetkoming krijgen óf een lagere huurprijs of een andere goedkopere woning aangeboden krijgen.

Amsterdammers die huren bij een corporatie en structureel een laag inkomen hebben of fors in inkomen achteruit zijn gegaan, door bijvoorbeeld werkloosheid, kunnen in financiële problemen komen. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan is er een tegemoetkoming mogelijk uit een gemeentelijk Woonlastenfonds.

Het gaat daarbij om huishoudens met een inkomen dat meerdere jaren achter elkaar minder is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum. Tegelijkertijd hebben zij een voor hun inkomen te hoge huur. Te hoog is voor 1- en 2 persoonshuishoudens boven de €586,68 en voor 3- of meerpersoonshuishoudens boven de € 628,76.

Deze huishoudens kunnen een tegemoetkoming krijgen óf een andere goedkopere woning aangeboden krijgen. De woningcorporatie bepaalt of een huurder in aanmerking komt voor een huurverlaging, dan wel naar een andere, goedkopere woning kan gaan. Per huishouden zal zorgvuldig worden bekeken wat de beste oplossing is, verhuizen of een tegemoetkoming om de huur te kunnen betalen.

In de komende maanden beginnen de gemeente en de corporaties met het in kaart brengen van huishoudens die hier mogelijk voor in aanmerking komen. Vervolgens wordt contact opgenomen met mensen die aan de voorwaarden voldoen. De regeling wordt gefaseerd ingevoerd. Over twee jaar moet hij voor de hele doelgroep toegankelijk zijn.

De gemeente draagt de komende 3 jaar bij aan de regeling met € 3,5 miljoen per jaar uit de armoedegelden. Daarna nemen de corporaties de financiering van deze regeling over.

bron: www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/huurders-bijstaan

Artikel delen:

!WOON