Uit de praktijk van het WSWonen, afl XV: ‘passend’ afwijzen

21 juni 2016

Over passend toewijzen is al veel gezegd en geschreven. De regeling om betaalbare woningen toe te wijzen aan de groep die het nodig heeft zorgt helaas ook voor ongewenste of onvoorziene effecten. Uit het scala aan verhalen dat voorbij trekt hier een voorbeeld:

Huurder zat tijdens renovatie van haar eigen particuliere huurwoning in een wisselwoning van een corporatie. Deze wisselwoning is veel geschikter voor haar dan haar eigen woning. Ze kan slecht lopen en haar eigen woning is op 2 hoog zonder lift. Zij kan niet zelfstandig de woning in- of uit, kan haar post niet van de trap halen, kan de vuilniszak niet buiten zetten, en als er brand is komt zij niet weg.
Een aantal maanden geleden had de huurder van de corporatie te horen gekregen dat zij in aanmerking kwam voor een woning in het seniorencomplex zodra er een woning vrij zou komen. Nu is er zo’n woning vrij maar…… Huurder heeft recht op huurtoeslag en de aangeboden woning kost meer dan 586€. In het kader van passend toewijzen mag de huurder deze woning niet huren, ook al is huurder zich bewust  van de gevolgen van het huren van deze woning voor haar vrij besteedbaar inkomen. Het niet-ingerekende gevolg hiervan is dat deze huurder meer thuiszorg en ondersteuning nodig heeft dan in het geval ze op de wat betreft huurprijs formeel niet-passende woning zou zitten.
Corporaties hebben bij 5% van de toewijzingen de ruimte om van het passend toewijzen af te wijken. Uiteraard wordt de corporatie verzocht om van deze ruimte gebruik te  maken.

Link naar meer over passend toewijzen

Artikel delen:

!WOON