Huurverlaging door gedaald inkomen

20 juli 2016

Het inkomen van een bewoner in Oud-West is behoorlijk gedaald waardoor hij met hulp van een medewerker van het Wijksteunpunt Wonen bezwaar heeft gemaakt tegen de huurverhoging en gelijktijdig een voorstel heeft gedaan tot huurverlaging. Binnen een week kreeg deze heer bericht van zijn woningcorporatie Eigen Haard dat het bezwaar is toegekend, de huurverhoging gaat dit jaar niet door en de huur zal worden verlaagd.

De corporaties in Amsterdam hebben met de Wijksteunpunten Wonen afgesproken dat er bij inkomensdaling en dreigend mislopen van huurtoeslag, er meteen actie wordt ondernomen om de huur aan te passen en dat niet eerst wordt gewacht tot er een nieuwe verklaring van de belastingdienst is. Het gaat dan om huurders waarbij de huurprijs door de inkomensafhankelijke huurverhoging is gestegen tot boven de huurtoeslag, en die nu bij een inkomensdaling daardoor huurtoeslag mislopen en waarbij de huur onbetaalbaar dreigt te worden.

Dikke pluim voor Eigen Haard!

Artikel delen:

!WOON