Rechtbank legt huisbaas pand- en gebiedsverbod op

26 juli 2016

Begin juli 2016 legde de Rechtbank Amsterdam een huisbaas van een woning in Amsterdam Oud-West een pand- en gebiedsverbod op wegens jarenlange treiterijen, geweldpleging en intimidatie van een huurder. Het Meldpunt ondersteunt deze huurder al vanaf 2005. Het Parool schreef er ook al over.

Het Meldpunt kent en ondersteunt deze huurder, die anoniem wil blijven, al sinds februari 2005, toen de kersverse eigenaar van het pand, Dirk Keijzer, etages in het pand begon uit te slopen. Keijzer heeft enkele panden in Amsterdam en is eigenaar van een sloop- en asbestverwijderbedrijf. Nadat de huurder het stadsdeel inschakelde wegens gedeeltelijke sloop van de woningen kreeg huurder al snel een reactie van Keijzer: het volledige trappenhuis werd zwart geschilderd en de trapverlichting en deurbel van huurder werd vernield. Eind februari 2005 stuurde het Meldpunt een brief naar Keijzer, met een afschrift naar Bouw en Woningtoezicht. De reactie op deze brief was dat Keijzer vervolgens de balkondeuren van de onderliggende etages wagenwijd openzette zodat de koude wind door het hele pand waaide.

Keijzer stuurde nog wel een brief terug: “er is niets aan de hand, ik heb wel aangifte gedaan van vernieling van de deur van één hoog.”

Huurder is vervolgens door het Meldpunt naar een goede huurrechtadvocaat verwezen met een garantie van het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Advocaat mr. Meijerink heeft Keijzer vervolgens in kort geding gedagvaard. In april 2005 kwam de uitspraak, alle eisen van de huurder werden ingewilligd door de Rechtbank: het trappenhuis moest opnieuw geverfd worden, een nieuwe deurbel en verlichting in het trappenhuis en voor 1 oktober nieuw plafond op 1 hoog zodat de huurder in de bovengelegen woning niet meer in de koude wind zou zitten.

In die tijd kwam het regelmatig voor dat huurder geen water meer in zijn woning had, de watertoevoer werd veelvuldig gesaboteerd.

In februari 2006 werd huurder op straat bedreigd door de huisbaas die dit keer werd vergezeld door zijn zoon. Huurder heeft toen aangifte gedaan bij de politie, we hebben na dit incident ook gesproken met de toenmalige wethouder van Stadsdeel Oud-West en huurder is opnieuw verwezen naar mr. Meijerink met een garantie van het Emil Blaauw Proceskostenfonds.

In maart 2006 volgde dus opnieuw een kort geding van huurder tegen zijn huisbaas. Er werd oa een contactverbod geëist. De zaak is deels door huurder gewonnen. De Rechtbank wilde (nog) geen straatverbod uitspreken maar kwam wel met dwangsommen voor Keijzer indien het water opnieuw zou worden afgesloten.

Hierna werd het een tijd min of meer rustig, tot juli 2012. De huurder werd in het trappenhuis mishandeld door Keijzer, weer volgde aangifte bij de politie. Dit vormde opnieuw aanleiding voor een civiele rechtszaak die in november 2012 wederom door de huurder werd gewonnen.

Tegelijkertijd werd door het OM een strafzaak opgestart. In september 2013 volgde deze strafzaak tegen Keijzer inzake de eerdere mishandeling van huurder. De processtukken bevatte ook informatie dat Keijzer al een behoorlijk strafblad had: aanrijding met zwaar lichamelijk letsel als gevolg (1989), mishandeling (1993), belastingfraude (2006), openlijke geweldpleging (2006) en – overige – vernielingen (2008). De huisbaas werd uiteindelijk in juli 2014 door het Hof veroordeeld wegens mishandeling van de huurder. Het Hof:

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

“hij op l8 juli 2012 te Amsterdam, opzettelijk (naam huurder) heeft mishandeld, bestaande die mishandeling uit het meerdere malen met kracht met een gebalde vuist slaan tegen het hoofd van voornoemde (huurder), waardoor voornoemde (huurder) letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden”

In augustus 2015 ontving de huurder van de huisbaas een voorstel tot uitkoop. Huurder is hier niet op ingegaan.

In april 2016 is de rust weer voorbij: bij thuiskomst treft huurder een gat van ca. 80 bij 50 cm in zijn woningdeur, dat gat is er ingezaagd. Er lijken geen goederen uit de woning verdwenen. Op 22 april is er aangifte gedaan van vernieling. deurHuurderKeijzer deurHuurderKeijzer2

De daaropvolgende weken staat Keijzer meermaals op straat voor het pand, soms staat hij daar alleen maar, soms roept hij iets naar huurder, een andere keer zit hij op het terras van het koffiehuisje in de straat. Ook verdwenen drie schilderijtjes van huurder uit het trappenhuis, enkele dagen nadat Keijzer een brief had verstuurd waarin stond dat hele trappenhuis vrij gemaakt moest worden van objecten.

In juni 2016 is de huisbaas wederom gedagvaard, de inzet was een pand- en gebiedsverbod te krijgen van de Rechtbank. De Rechtbank heeft dit keer de ernst van de zaak goed ingezien, mede door het structurele karakter van de treiterijen en intimidaties en zelfs leidende tot geweldpleging. Dat de heer Keijzer in zijn slotwoord aan de Rechtbank nog meldde dat hij zich nergens iets van zou aantrekken zal niet in zijn voordeel hebben gewerkt.

Het Parool publiceerde op 23 juli 2016 over het voor de huisbaas vernietigende vonnis: Keijzer is voor de duur van 5 jaar een pandverbod opgelegd met een dwangsom van € 1000 voor elke keer dat hij het verbod overtreedt, aanvullend heeft de huisbaas een gebiedsverbod rondom de woning gekregen voor de duur van één jaar, ook met een dwangsom van € 1000 per overtreding.

We hopen dat met dit laatste vonnis de rust weer terugkeert in West, en dat deze huurder eindelijk weer enig woongenot kan genieten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel delen:

!WOON