Geen publieke parking in parkeergarage complex

11 augustus 2016

De bewonerscommissie van de Aquinohof behaalde vandaag haar tweede succes op rij. Verhuurder de Key had bij de bewonerscommissie een adviesaanvraag neergelegd over hun voornemen om de niet verhuurde parkeerplekken voor incidentele verhuur ter beschikking te stellen van het grote publiek via Parkbee. Daarbij zou iedereen die een app download tegen betaling toegang hebben tot de parkeergarage om te parkeren … en tot de kelderboxen van de bewoners, en tot het  complex zelf. De bewonerscommissie heeft door heel grondig uitzoekwerk en studie van onder andere het bouwbesluit en allerlei andere wetteksten de juiste argumenten gevonden die verhuurder de Key wezen op een aantal veiligheids- en beheersaspecten waarmee zij zelf geen rekening hadden gehouden. Daarmee konden ze de verhuurder er van overtuigen om van hun voornemen tot het mogelijk maken van incidentele verhuur via een app af te zien.

Artikel delen:

!WOON