Bewonerscommissies aan de slag, afl IV, lange adem(tocht)

23 september 2016

Meer dan 15 jaar, zo lang is de bewonerscommissie al bezig met de renovatie van het complex van Rochdale aan de Boelelaan. Plannen werden tussentijds vaak uit- en bijgesteld en uiteindelijk werd een deel van het complex in een stuk aan een particuliere investeerder verkocht. Het overblijvende corporatiedeel werd door Rochdale onderhanden genomen.

Dacht de bewonerscommissie na de oplevering klaar te zijn, bleken de woningen niet allemaal goed opgeleverd te zijn. Bij diverse woningen waren nog gebreken. Na veel inzet zijn deze zaken verholpen en toen… bleek dat de kierdichting bij de renovatie niet onder handen was genomen. Tenminste, veel bewoners constateerden tocht.  Voor Rochdale was de renovatie klaar en dus zouden dergelijke klachten via klachtenmeldingen opgepakt moeten worden. Maar ook daar bleek een knelpunt. De bewoners kwamen soms met hun melding niet voorbij de telefoniste. De vertegenwoordigers van Rochdale waren dan ook niet bekend met deze klacht.

Er werd afgesproken enkele woningen met klachten aan te pakken. De bouwkundige van het Wijksteunpunt constateerde dat deze aanpak, mits goed uitgevoerd, de klachten kon verhelpen. Ondertussen werd er een inventarisatie onder de bewoners uitgezet. 55% van de bewoners reageerden, van hen had 1 geen klacht en 65 wel. Deze klachten zijn gebundeld aangeleverd aan Rochdale. Rochdale heeft op 16 september aangegeven de klachten uiteraard zeer serieus te nemen. Ze hebben nu enige tijd nodig om de resultaten te bestuderen om tot een concrete en inhoudelijke reactie te komen.

Artikel delen:

!WOON