Huurverlaging bij inkomensdaling

28 september 2016

Onlangs kwam een huurder op het spreekuur die door omstandigheden fors in inkomen achteruitging. De woning van Ymere op het Rapenburg zou voor hem onbetaalbaar worden. De huurprijs maakte het onmogelijk om huurtoeslag te krijgen en noodgedwongen zou hij met zijn twee kinderen de woning moeten verlaten.

Het WSWonen Centrum wijst de huurder op de regeling ‘Vangnet bij inkomensterugval’ van de corporaties. De huurder schrijft een brief naar Ymere waarin hij zijn situatie uiteenzet en op de afspraken wijst. Na een week ontvangt de bewoner een brief:

De huur wordt zodanig verlaagd dat huurtoeslag mogelijk wordt en de bewoner kan op de woning blijven!

Complimenten voor Ymere!

 

Artikel delen:

!WOON