Voorzieningen; hoe maakt een bewoner daar gebruik van?

26 oktober 2016

Haidy Bijnaar van MeerMaatjes organiseerde in opdracht van Stadsdeel Zuidoost een themabijeenkomst ‘Effectief gebruikmaken van zorgvoorziening’ op 24 oktober 2016. In de EGK-buurt zijn allerlei zorgvoorzieningen, maar er is gebleken dat bewoners hiervan niet goed op de hoogte zijn.

In de Bonte Kraai in Kraaiennest werden bewoners op een informele wijze en in een intieme setting over het aanbod van gratis voorzieningen en collectieve verzekering in de wijk geïnformeerd. Daarnaast werd er een inventarisatie van de behoeftes gedaan.

Wijksteunpunt Wonen (WSW) werd uitgenodigd om over het bestrijden van hoge woonlasten te vertellen. Hoge woonlasten is een veelvoorkomend probleem en door gratis ondersteuning aan bewoners van Amsterdam kunnen naast hoge huurlasten ook energie- en servicekosten worden bestreden. Ook vertelde Saskia Bosnie over het project Wooncoach voor 65plussers en over de aanvullende dienst om actieve seniorenbewoners  bij vaak voorkomende liftproblemen te ondersteunen.  Bewoners gaven aan de bijdrage op deze avond erg van belang te vinden. De buurtambassadeur Maaike Sabajo van Koningshof wilde graag informatie  over het aanbod van WSW in de buurtnieuwsbrief opnemen.

 

Voor de zorg en welzijn zijn allerlei voorzieningen. De Gemeente Amsterdam biedt ‘Pak je kans’ aan voor bewoners met een laag inkomen. Bewoners kunnen gratis een stadspas aanvragen en met korting bij Henny Plezier sporten. Ook kan er een collectieve verzekering bij Zilverenkruis worden aangevraagd waar de Gemeente Amsterdam de aanvullende verzekering gratis aanbied. Zo is er tal van voorzieningen waar bewoners aanspraak op kunnen maken. Dit aanbod lijkt nog onvoldoende bekend bij de bewoners te zijn.

 

Verder lichtte Sadhana Behari van het gebiedsteam Bijlmer Oost toe, dat er sinds vorige week een website ‘Snap je brief’ was gelanceerd. Gebleken was namelijk dat bewoners moeite hadden met het begrijpen van de inhoud van een brief. Heel terecht werd er door een bezoeker opgemerkt dat brieven voor Hbo’ers pas te begrijpen waren en er totaal geen rekening met opleidingsniveau van de bewoners werd gehouden. Ook merkte hij op dat door de digitalisering ook een hoop mensen niet worden bereikt. Sadhana Behari gaf aan dat BOOT daar ook een rol in kan spelen om mensen verder te helpen.

 

Het  Sociaal Loket in het Stadsdeel, waar een aantal aanbieders onder andere Wijksteunpunt Wonen de bewoners te woord staan gaat met 3 locaties meer worden uitgebreid. Dorien Groeneveld van VENZO , ook een aanbieder, vertelde hierover.

 

De bewoners gaven aan de behoefte aan een duidelijkere definitie van mantelzorg te willen. Wanneer is iemand een mantelzorger? Verder werd opgemerkt dat er vanuit nature voor de zieke moeder of dochter wordt gezorgd en bewoners niet op zoek zijn om hiervoor beloond te worden. Een bewoner Lizette Pinas, gaf aan dat zij het mantelzorgcafé in de Bonte Kraai organiseert om juist de mantelzorgers in de watten te leggen, omdat het belangrijk voor de continuïteit is. Het onderwerp ‘vervoer voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen’ werd ook aan het licht gebracht. Bewoners ervaren dit als een moeizaam proces, terwijl het zo belangrijk is om de deur uit te gaan. Het Wijksteunpunt Wonen gaf aan dat de mantelzorger vòòr 1 juli 2016 bezwaar op de huurverhoging kon maken, want als een blijk van waardering voor mantelzorgers had de gemeente een regeling. Elk jaar moet de mantelzorger deze regeling in de gaten worden gehouden.

 

Henk van de Belt introduceert de website ZOwijzer.nl voor de buurtbewoners van EGK buurt. Buurtbewoners kunnen informatie krijgen over hulp, zorg, advies, gratis maaltijdservice en sociale activiteiten. Dit digitale platform was o.a in het leven geroepen om jongeren en ouderen uit een sociale isolement te krijgen. Deze website was naar  circa 100 verschillende talen te vertalen.

 

MeerMaatjes had de avond goed verzorgd en hierdoor konden de bewoners informatie over zorg en wonen ophalen en dat werd als prettig ervaren.

 

Artikel delen:

!WOON