Wat gebeurt er met de woningen aan de Aireystrook?

04 oktober 2016

De Aireystrook is een onderdeel van het Van Eesteren-buitenmuseum. Dit gebied tussen de Burgemeester Vening Meineszlaan, het spoor, het Gerbrandypark en de Burgemeester Eliasstraat is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het buitenmuseum wordt door velen gezien als een hoogtepunt in de naoorlogse architectuur. Het stedenbouwkundige principe met open verkavelingen en bouwblokken van architect en stedenbouwkundige Van Eesteren is vooral in Slotermeer bijzonder gaaf gebleven.

De woonblokken in dat gebied grenzend aan de Burgemeester de Vlugtlaan, vanaf de Burgemeester Eliasstraat worden ‘de Aireystrook’ genoemd.. Aireywoningen zijn gebouwd in de jaren vijftig als snelle oplossing voor de hoge woningnood toen. Ondertussen is vernieuwing zeer noodzakelijk. De renovatie wordt door Eigen Haard in fases uitgevoerd. De bewoners van de eerste fase zijn ondertussen al (al dan niet tijdelijk) verhuisd. De renovatie is daar in volle gang. Bedoeling is dat deze renovatie in maart 2017 afgerond is. De bewoners kunnen ondertussen met voorrang zoeken naar een andere passende woning of verhuizen naar een wisselwoning. Wellicht kunnen ze doorschuiven naar een gerenoveerde woning in fase 1. Voor fase drie worden nu plannen gemaakt.

Zo’n renovatie heeft vaak een behoorlijke impact op de bewoners. Dat is de reden waarom een corporatie zich bij de voorbereidingen en de uitvoering aan veel afspraken moet houden. Al die afspraken zijn vastgelegd in de ‘Amsterdamse Kaderafspraken bij Vernieuwing en Verbetering’. Daar staat ook beschreven wat de inbreng en invloed van de bewoners is. Ook bij de Aireywoningen is voor de onderhandelingen met Eigen Haard, namens de bewoners, een bewonerscommissie opgericht. En ook deze commissie krijgt in haar werk advies en ondersteuning van een woonconsulent van het Wijksteunpunt Wonen. De woonconsulenten van het Wijksteunpunt zijn zeer goed op de hoogte van alle stappen die bij zo’n proces genomen moeten worden. Bij het Wijksteunpunt kunt u ook terecht voor al uw individuele vragen aangaande wonen. Daarvoor zijn er op tal van plaatsen in Nieuw West spreekuren, zie hiervoor links zijkant “contact en spreekuren”.

 

Artikel delen:

!WOON