Uit de praktijk van het WSWonen, Afl XVII: Veilig verwarmen

08 november 2016

Diverse corporaties bieden huurders aan hun gaskachel te vervangen door een meestal veiliger CV-installatie. Mensen die niet akkoord gaan met het aanbod of niet reageren krijgen veelal een sommatie en soms een dagvaarding. Per ronde verstuurde sommaties melden zich weer mensen bij het Wijksteunpunt Wonen met de volgende vraag:

Mogen corporaties hun huurders verplichten gaskachel
en geiser te laten vervangen door een CV?

In 2013 hebben de gemeente Amsterdam en de woningcorporaties met elkaar afgesproken dat het aantal open verbrandingstoestellen in hun woningbezit fors te verminderen. Eerst Stadgenoot, daarna Ymere en De Key zijn sindsdien bezig om huurders, desnoods met juridische middelen, te bewegen om hun geiser en gaskachel te laten vervangen door een CV-combiketel en radiatoren tegen een verplichte huurverhoging.

In veel gevallen zijn de huurders akkoord gegaan met het voorstel van de corporatie. Een deel van de huurders heeft, vanwege diverse redenen, niet ingestemd met een aantal juridische procedures tot gevolg. Na enkele jaren procederen, waarbij soms de corporatie en soms de huurder in het gelijk werden gesteld, begint er een duidelijke lijn zichtbaar te worden in de uitspraken.
In de vonnissen van het afgelopen jaar zaken stelt de rechter dat de corporaties het recht hebben om een voorstel te doen waarbij de geiser wordt vervangen door de CV-combiketel met een verwarmingselement in het woonvertrek. Dit voorstel wordt in die zaken alleen redelijk geacht als daarvoor géén huurverhoging wordt berekend. Bovendien heeft huurder het recht om de gaskachel, indien in zijn of haar eigendom, te blijven gebruiken. Daarbij moet vermeld worden dat deze uitspraken zijn gedaan in zaken waar huurders konden aantonen over veilige verwarmingstoestellen te beschikken, hun weigering hebben beargumenteerd en zijn vertegenwoordigd door een advocaat.

Het AFWC (federatie van corporaties) heeft tijdens een recent overleg met het Wijksteunpunt Wonen aangegeven het niet eens te zijn met de gerechtelijke uitspraken en door te gaan met het doen van voorstellen aan huurders inclusief huurverhoging. Er lopen nog enkele procedures waarbij ook een hoger beroep van de corporaties, de vonnissen daarvan wordt pas in de loop van 2017 verwacht. In afwachting daarvan is het de vraag of corporaties nieuwe rechtszaken gaan aanspannen tegen huurders.

Huurders die door corporaties worden verzocht of gesommeerd akkoord te gaan met vervanging van gaskachel door een CV-installatie en dit niet willen wordt aangeraden om voor een veilige situatie te zorgen. Bekijk verder of uw wensen met de corporatie bespreekbaar zijn. Men kan zich bij ons melden voor advies en eventuele juridische ondersteuning.

 

Artikel delen:

!WOON