Huurprijs na renovatie, huurders winnen geschil

06 december 2016

De Bewonerscommissie Van Ostadestraat 419-423 uit Amsterdam-Zuid heeft half oktober de eerste zaak die ooit is aangespannen bij de Geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken, gewonnen. Die kaderafspraken zijn gemaakt tussen huurders, gemeente en corporaties. Ze regelen de betaalbaarheid, beschikbaarheid en de regels rondom renovatie en sloop van sociale huurwoningen in de hoofdstad.
Woningcorporatie Eigen Haard wijst zowel nieuwbouwwoningen als net gerenoveerde woningen niet meer toe aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Op die manier hoeft de corporatie de huren voor dit soort woningen niet af te toppen volgens de regels van het passend toewijzen. Bij de renovatie in de Van Ostadestraat betekende dat voor huurders die na de renovatie in hun woning wilden terugkeren óf een enorme huurverhoging, óf gedwongen op zoek gaan naar een andere woning. Twee huurders waren het daarmee niet eens en spanden een zaak aan bij de Geschillencommissie.
De commissie vindt dat, hoewel na een renovatie terugkerende huurders niet apart worden genoemd in de kaderafspraken, de regels van passend toewijzen ook voor hen van toepassing moeten zijn. Het feit dat Eigen Haard als enige corporatie kiest voor deze strenge opstelling, speelt hierbij een rol. Daarnaast weegt het belang van de huurders om terug te kunnen keren naar de eigen woning zwaarder dan het (beperkte) financiële belang van de corporatie. Het gaat hier maar om twee huurders. Het is, volgens de commissie, in de geest van de kaderafspraken dat lage inkomens een passende huur betalen. De interpretatie van Eigen Haard is hiermee in strijd. Daarom geeft de Geschillencommissie het bindende advies ‘om de Amsterdamse kaderafspraken zo te interpreteren dat ook terugkerende huurders van de Van Ostadestraat aanspraak kunnen maken op huuraftopping’.
Edwin de Jong, die namens Wijksteunpunt Wonen Zuid de bewoners heeft begeleid bij de procedure, is tevreden met de overwinning: ‘Er is nu een duidelijke uitspraak over dit punt uit de kaderafspraken waar ook huurders in andere renovatieprojecten bij gebaat zijn. Dat was ook de intentie van de bewonerscommissie voor het aanhangig maken van dit geschil.

201610uitspraakgeschillenciekaderafspraken

Artikel delen:

!WOON