Let op de WOZ taxatie 2017

16 februari 2017

De gemeente verstuurt deze weken de WOZ taxaties voor 2017 aan zowel eigenaren als huurders. De WOZ-waarde bepaalt voor eigenaar-bewoners de hoogte van de onroerende zaak belasting. Verder is deze van invloed op het huurwaardeforfait. Voor huurders is de waarde van belang omdat deze een grote rol speelt bij berekening van de maximale huurprijs.

De waarde is vooral gebaseerd op recente verkopen in de omgeving. Vaak zijn die woningen voor de verkoop ingrijpend opgeknapt en daarom gaat die vergelijking lang niet altijd op. Degene die de beschikking ontvangt kan binnen zes weken bezwaar maken. Meer over de mogelijke effecten voor de huurprijs en de mogelijkheden tot bezwaar vindt u hier.

Artikel delen:

!WOON