Woningdelers onder vuur

07 maart 2017

Door de steeds hoger wordende woningprijzen in Amsterdam is woningdelen de afgelopen jaren een steeds meer een gangbare praktijk geworden. Hierbij huren bijvoorbeeld vijf mensen een grotere woning tegen een hoge huurprijs en delen deze prijs.
De gemeente probeert grip te krijgen op deze ontwikkeling en heeft nieuwe regels ingevoerd. Het gevolg is dat diverse vastgoedverhuurders in actie zijn gekomen. Bij !Woon melden zich woongroepen, soms zelfs meerdere uit een pand of blok. Allerhande voorstellen van verhuurders passeren de revue zoals het omruilen van woningen en omzettingen van contracten naar hospitacontracten.

Huidige contract kan vaak doorlopen
De gemeente staat woningdelen ten eerste toe als de verhuurder beschikt over een vergunning voor kamergewijze verhuur in de woning. Hier is een zgn. omzetingsvergunning voor nodig (omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte). Zo’n omzetting hoeft nog geen gevolgen te hebben voor de woningdelers, het lopende contract kan in principe gewoon doorlopen.
Ten tweede staat de gemeente woningdelen toe, en heeft een eigen variant van hospitaverhuur en inwoning omschreven. Hierbij is ten minste 50% van de woning in gebruik door de hospita, die op haar beurt weer één of twee kamers onderverhuurt. Wil een verhuurder op basis van hospitaverhuur en inwoning een woning verhuren aan meerdere mensen, dan zijn er gewoonlijk wel contractuele wijzigingen nodig. Het opleggen van zo’n nieuwe contractconstructie is voor discussie vatbaar.
Woningdelers die toch een nieuw contract krijgen aangeboden of anderszins met maatregelen van hun verhuurder te maken krijgen, kunnen het beste bij !WOON advies inwinnen. Het is niet altijd nodig om een nieuw contract te tekenen en het kan ook flink in je nadeel werken. De situatie is nogal complex en per zaak anders. Toch geven we enkele algemene aandachtspunten ten aanzien van nieuwe contracten:

 

-Heeft de groep ‘coöptatierecht’, ofwel, mogen de woningdelers zelf een nieuwe medehuurder aandragen? Staat dit in het contract (bij voorkeur) of is dit in de praktijk beleid geworden? Zorg er dan voor dat dit recht contractueel vastgelegd wordt of blijft als je niet zeker bent van de toekomstige samenstelling van je groep.

 

-Is het contract voor een bepaalde tijd? Let op: sinds 1-7-2016 is het mogelijk om bepaalde tijd contracten tot maximaal 2 jaar af te sluiten voor zelfstandige woonruimte, en tot vijf jaar voor een kamer. Na het verstrijken van deze termijn eindigt de overeenkomst en wordt deze dus niet automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
-Staat er een, een minimale duur in de huurovereenkomst? Dit betekent niet dat het een overeenkomst voor bepaalde tijd is. Wel is het van belang te beseffen dat je er tussentijds niet makkelijk onderuit kan.

 

-Wees voorzichtig met hospitaconstructies. De hoofdhuurder is hiermee verantwoordelijk voor de totale huur. Kamerhuurders kunnen zich beroepen op de maximaal te vragen huur voor kamers. De hoofdhuurder kan de onderhuurders de eerste negen maanden zonder reden de huur opzeggen. De onderhuurders hebben geen huurbescherming bij het eindigen van de hoofdhuur en moeten in het slechtste geval de woning verlaten.

 

-Zoals bij alle geliberaliseerde contracten is het goed te letten op de huurverhogingsclausule. Bij gangbare bedragen van boven de 2000€ is een huurverhoging van inflatie met 5% zo al 100€ erbij. Gangbaar is een stijging conform de consumentenindex van het CBS.

Artikel delen:

!WOON