Van Groot naar Beter met huurverlaging

13 juni 2017

Sinds vorig jaar kunnen huurders die voldoen aan de voorwaarden van de regeling Van Groot naar Beter zonder huurverhoging verhuizen naar een andere woning. Mevrouw Kist, wonend  in het Centrum, voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Zij heeft echter een huurtoeslaginkomen. Als ze een andere woning accepteert weigert de corporatie haar toch als huurder, omdat haar huidige huurprijs hoger is dan de huurtoeslag aftoppingsgrens. Na bemiddeling door !WOON mag ze de woning toch huren, waarbij de huurprijs wordt verlaagd naar de aftoppingsgrens.

Mevrouw Kist woont in een vijfkamerwoning. De woning is 106 m2 groot. Haar netto huurprijs is € 623. Ze woont inmiddels alleen en krijgt huurtoeslag. Vanwege het feit dat bij nieuw verhuringen, sinds 1 januari 2016, passend moet worden toegewezen op huurtoeslag aftoppingsgrenzen, zou ze eigenlijk een huurprijs moeten betalen van maximaal € 592. Maar zij woont er al 10 jaar. Daarnaast heeft ze een minimum inkomen.

Mevrouw Kist is ouder dan 70 jaar en woont op 3 hoog. De trappen worden haar teveel. Na een gesprek met een wooncoach van !WOON is in samenwerking met de Key de Van Groot naar Beter voorrang geregeld. Zij voldoet ook aan de regeling Van Hoog naar Laag.

Huurders die aan de voorwaarden van Van Groot naar Beter of Van Hoog naar Laag voldoen (mits 70 jaar of ouder voor laatstgenoemde regeling) kunnen op alle woningen reageren in Woningnet. Zij hoeven geen rekening te houden met de regels rondom de inkomenseisen van passend toewijzen bij het reageren op woningen.

De wooncoach van !WOON helpt mevrouw Kist met het reageren op een aangeboden woning van ongeveer € 700 op Woningnet. Vervolgens accepteert zij de woning van Woonzorg Nederland. Volgens de regeling mag zij haar oude huurprijs meenemen. Woonzorg Nederland zegt echter dat volgens de passendheidsnormen de woning niet aan mevrouw Kist verhuurd mag worden.  De aftoppingsgrens die voor haar geldt bedraagt € 592. Mevrouw Kist is erg teleurgesteld.

Een paar weken later reageert mevrouw Kist een andere huurwoning. Nu van haar huidige verhuurder de Key. Ook die woning is aangeboden voor ongeveer €700. Maar opnieuw wil de corporatie de woning niet toewijzen. De wooncoach van !WOON wordt gevraagd om toch een verzoek in te dienen, voorzien van een motivatie waarom de woning toch zou moeten worden toegewezen.  !WOON heeft bij de Key onder de aandacht gebracht dat in de uitwerking van de samenwerkingsafspraken tussen gemeente, corporaties en de huurdersvereniging Amsterdam de volgende afspraak staat:  Corporaties bieden huurders die langdurig op het sociaal minimum leven, en een huurprijs hebben die boven de aftoppingsgrens ligt, of andere woonruimte aan, of verlagen de huidige huurprijs tot de aftoppingsgrens. Door daar aanspraak op te maken wordt de huurprijs van  mevrouw Kist verlaagd, waarmee ze wel voldoet om te kunnen verhuizen volgens het passend toewijzen. De Key accepteert dit, past dit toe, en mevrouw mag de woning toch huren.

Het valt !WOON op dat met de uitvoering van de regelingen Van Groot naar Beter en Van Hoog naar Laag dure scheefwoners soms in de knel komen. Gelukkig kan er afhankelijk van de situatie meestal wel een oplossing worden gevonden.

Mocht u met dezelfde problematiek zitten, neem dan contact op met (de wooncoaches van) !WOON.

Artikel delen:

!WOON