Help! Onze huurders willen een wooncoöperatie.

16 juni 2017

Woningcorporaties plannen wat af: een strategische visie, een portefeuille strategie, een meerjarenplanning. Logisch want ze moeten “in control” zijn. Maar wat als een groep bewoners een wooncoöperatie wil beginnen? Corporatiemedewerkers schrikken daar soms van, want past dat nog wel in de planning?

Maatschappelijke trend

Met het vormen van wooncoöperaties willen bewoners in hun eigen woonbehoefte voorzien. Ze sluiten daarbij aan bij een trend: de overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij burgers waardoor bewoners vaker het initiatief nemen om maatschappelijke problemen in hun woonomgeving zelf op te lossen. De wooncoöperatie als vorm van zelforganisatie is dan ook in opkomst.

Innovatieve oplossingen

Naast hun oorspronkelijke doel – huisvesting – dienen wooncoöperaties ook een groter belang waar ook woningcorporaties baat bij hebben. Wooncoöperaties lopen vaak voorop met het vinden van oplossingen voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn er ouderen die een wooncoöperatie beginnen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen, jongeren die geweldig innovatieve plannen op het gebied van energiebesparing hebben en werken veel wooncoöperaties veel nieuwe woonvormen uit zoals bijvoorbeeld meergeneratiewonen.

Krijg je als corporatiemedewerker te maken met bewoners die een wooncoöperatie willen beginnen? Hou dan rekening met de volgende drie punten:

  1. Waarom willen mensen een wooncoöperatie? Probeer je te verplaatsen in hun behoefte. Een wooncoöperatie is een positieve manier om problemen op te lossen. Inzicht in de behoeften van de initiatiefnemers voorkomt miscommunicatie.
  2. Roept een wooncoöperatie in je organisatie weerstand op? Probeer dan duidelijk te krijgen waarom collega’s een wooncoöperatie niet zien zitten. Is dat de angst dat alle huurders een wooncoöperatie beginnen? Of zijn het zaken waar de wooncoöperatie al een antwoord op heeft? Als je duidelijk weet waarom bewoners een wooncoöperatie willen kom je er vaak van zelf achter dat dat wel een hele toffe samenwerkingspartner zou zijn.
  3. Een goede intermediair is belangrijk. Een goede procesbegeleider weet corporatie en coöperatie bij elkaar te brengen en kan de zorgen van de corporatie helder krijgen. Zo is er over een weer meer begrip en is er meer kans op slagen van de wooncoöperatie.

Kortom: Wooncoöperaties bieden een schat aan vernieuwing. Ze zijn dé mogelijkheid om gemotiveerde mensen die de handen uit de mouwen willen steken bij je organisatie te betrekken. Op de lange termijn kunnen ze een belangrijke partner zijn bij innovatie in de buurt. Raak dus niet in paniek als initiatiefnemers van een wooncoöperatie op de deur kloppen. Zie de wooncoöperatie niet als een obstructie maar als een kans!

Paniek? Vragen? Neem contact op met de specialist op dit gebied bij !WOON: Clemens Mol. Hij is bereikbaar via c.mol[AT]wooninfo.nl en 06- 31688 796.

Artikel delen:

!WOON