Overeenkomst aanleg CV moet nagekomen worden

14 december 2017

Een huurder die woont in Amsterdam Zuid verlangde al een tijdje dat haar oude gaskachel vervangt wordt voor een moderne en veiligere CV-installatie. Huurder heeft om die reden !WOON benaderd voor informatie, ondersteuning en advies. !WOON heeft haar toen uitgelegd dat een huurder niet kan eisen dat de verhuurder de gaskachel vervangt voor een CV-installatie. Wel kan een huurder de verhuurder om toestemming vragen om zelf een CV-installatie op eigen kosten te plaatsten. Huurder wilde dit echter niet omdat het zelfs plaatsen van een CV- installatie een grote investering vergt.

Huurder is met onze informatie richting de verhuurder gestapt en met hem in gesprek gegaan. De verhuurder heeft huurder vervolgens een voorstel gedaan. De verhuurder was bereid om een CV-installatie in de woning van huurder te plaatsten. Hier stond echter wel een huurverhoging van € 90,- tegenover. Dit is uiteraard een hoge huurverhoging. !WOON had echter huurder geïnformeerd dat een huurder de huurverhoging die gepaard gaat met een woningverbetering, binnen drie maanden na plaatsing kan toetsen bij de Huurcommissie. Huurder is vervolgens met dit gegeven akkoord gegaan met de huurverhoging van € 90,-

De verhuurder heeft vervolgens gevraagd of zij eventuele plannen had om te verhuizen daar zij een grote woning voor een relatief gezien lage huur had. Huurder had hierop geantwoord dat zij geen plannen had om te verhuizen. Vervolgens vroeg de verhuurder of zij haar zolder op wilde geven, daar de verhuurder van de zolder een woning wilde maken die hij dan weer kon verhuren. Ook hierop antwoordde de huurder dat zij dat niet wilde. Eventjes later trok de verhuurder om ‘moverende’ redenen het voorstel om de CV-installatie te plaatsen weer in. Huurder was echter al akkoord gegaan met het voorstel.

Huurder heeft daarop !WOON weer benaderd die meteen een brief heeft gestuurd naar de verhuurder om hem te wijzen op zijn plicht. Namelijk het nakomen van de overeenkomst die verhuurder en huurder hadden. Verhuurder heeft een voorstel gedaan, huurder is daarmee akkoord gegaan. Hierdoor is volgens de wet een overeenkomst, die nagekomen moet worden, ontstaan. !WOON had de verhuurder zes weken de tijd gegeven om alsnog over te gaan tot plaatsing van de CV-installatie. Verhuurder liet niks van zich horen. De zaak werd vervolgens door !WOON overgedragen aan een advocaat. Na een brief van de advocaat is de verhuurder alsnog overgaan tot plaatsing van de CV-installatie. Met de hulp van !WOON kan huurder binnenkort genieten van haar nieuwe CV-installatie.

 

Artikel delen:

!WOON