Servicekosten blokverwarming

04 december 2017 - De huurder van een halve (kleine)woning in Zuid, betaalde iedere maand rond de € 80,- voor de stookkosten voor haar woning. Dat leek haar niet weinig, maar ook niet extreem veel.

Tot ze over de jaren 2015 en 2016 de afrekening kreeg van haar verhuurder. Daarin stelde hij dat de kosten flink hoger waren dan wat zij aan voorschotten  had betaald. De huurder moest fors bijbetalen. Daarmee kwam het maandelijkse te betalen bedrag op € 145,- te liggen.

Uit het overzicht servicekosten, wat de verhuurder op verzoek aan huurder stuurde, was niet op te maken waar die extra hoge kosten vandaan kwamen. Omdat er een klein vermoeden was dat er iets niet goed was gegaan met de verdeelsleutel, heeft de huurder met hulp van !WOON,  de afrekeningen  voorgelegd aan de Huurcommissie.

Daar bleek dat de verhuurder zijn zaken niet op orde had en ook niet kon aantonen waarom huurder zoveel extra aan stookkosten moest bijbetalen. In de uitspraken die volgden is huurder in het gelijk gesteld. Dat betekende dat de verhuurder meer dan € 2000.- terug moet betalen aan huurder, omdat deze onterecht aan hem zijn betaald.

De verhuurder is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak van de huurcommissie en moet nu de teveel betaalde som terugbetalen  aan zijn huurder. Helaas heeft de verhuurder dit bedrag tot op heden niet uit eigen beweging aan huurder terug betaald. Daarom krijgt huurder hulp van !WOON, zodat het door huurder teveel betaalde bedrag wordt terug gevorderd.

Ons advies is daarom; bij alle vragen over huurzaken kunt u bij !WOON terecht. Ook als u twijfel hebt over de afrekening van de servicekosten.

 

Artikel delen:

!WOON