Servicekosten blokverwarming goed controleren

04 december 2017

De huurder van een kleine woning in Zuid, betaalde iedere maand rond de € 80 voor de stookkosten. Dat leek haar niet weinig, maar ook niet extreem veel. Tot ze over de jaren 2015 en 2016 de afrekening kreeg van haar verhuurder. Deze stelde dat de kosten flink hoger waren dan wat zij aan voorschotten  had betaald. De huurder moest fors bijbetalen. Daarmee kwam het maandelijkse te betalen bedrag op € 145. Huurster vroeg om het overzicht van de servicekosten. Daaruit bleek niet op te maken waar die extra hoge kosten vandaan kwamen. Het leek alsof er iets niet goed was gegaan met de verdeelsleutel. Daarom  heeft de huurder met hulp van !WOON,  de afrekeningen  voorgelegd aan de Huurcommissie.

Daar bleek dat de verhuurder zijn zaken niet op orde had en ook niet kon aantonen waarom huurder zoveel moest bijbetalen. De Huurcommissie stelde huurder in het gelijk. Met als gevolg dat  verhuurder meer dan € 2000 terug moet betalen aan huurder. De verhuurder is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak van de huurcommissie, maar heeft het bedrag tot op heden niet uit eigen beweging aan huurder terug betaald. Daarom krijgt huurder hulp van !WOON om teveel betaalde bedrag terug te vorderen.

Ons advies is daarom; bij alle vragen over huurzaken kunt u bij !WOON terecht. Ook als u twijfel hebt over de afrekening van de servicekosten.

 

Artikel delen:

!WOON