Huurders en Eigenaar-Bewoners werken samen

05 april 2018

De bewonerscommissie UiterMaas werd in het najaar van 2017 opgericht in een gemengd complex van de Key. De commissie heeft een breed draagvlak onder de huurders en kan rekenen op maar liefst 7 actieve leden. Aanleiding voor de oprichting was het feit dat er flink gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot vergunningvrij uitbouwen, wat wel eens tot overlast kan leiden op momenten dat mensen daar niet meteen op zitten te wachten zoals s’avonds laat en in het weekend. Daarnaast wordt bij de vergunningvrije uitbouw soms iets minder nauwkeurig gewerkt waardoor er op bepaalde nieuwe daken water blijft staan waarin muggen welig tieren.

Daarnaast heeft de commissie een bredere interesse in de ontwikkelingen op de woningmarkt in het algemeen en in hun eigen complex in het bijzonder, onder andere langer thuis wonen voor de oudere bewoners in het complex.

Bij het kennismakingsgesprek en een eerste regulier overleg met de gebiedsbeheerder hebben zij de wens kenbaar gemaakt om in contact te komen met de VvE, omdat ze goede contacten willen met en tussen alle bewoners van het complex en tot op zekere hoogte denken dezelfde belangen te hebben. Het lijkt niet meer dan logisch dat ook eigenaar-bewoners last hebben van muggen en cirkelzagen op zondag.

Het inwilligen van die wens vertaalde zich in een uitnodiging om de bewonerscommissie te komen voorstellen op de vergadering van de VvE. Tijdens die vergadering werden mooie afspraken gemaakt over een constructieve samenwerking tussen eigenaar-bewoners en huurders.

Huurders hebben geen formele rol in een VvE, het is aan de eigenaar-verhuurder om hun belangen te behartigen en hun rechten volgens het huurrecht en aanverwante wetgeving te borgen naar de VvE toe. Het is ook de verhuurder die stemrecht heeft in de VvE.

Toch zijn er allerlei mogelijkheden om toch te zorgen dat bewoners als buren onder elkaar kunnen samenwerken onder de paraplu van een VvE. In het geval van het complex van de bewonerscommissie UiterMaas is die gevonden in het oprichten en uitbreiden van commissies waarin de huurdersvertegenwoordigers naast eigenaar-bewoners opgenomen werden, zodat  ze samen voorstellen kunnen uitwerken die ter beslissing aan de VvE vergadering worden voorgelegd. Leden van de bewonerscommissie gaan deelnemen aan de bouw- en  groencommissie en de commissie die zich over het huishoudelijk reglement buigt. Op deze manier kunnen alle bewoners samen een werkbaar kader scheppen waarin ze met elkaar willen samenleven.

Artikel delen:

!WOON