Huurverhoging voor 300.000 Amsterdamse huishoudens

24 april 2018

Deze week ontvangen bijna 300.000 Amsterdamse huishoudens de aanzegging voor de jaarlijkse huurverhoging. Net als in voorgaande jaren is deze vaak hoger dan de inflatie. Veel huurders gaan dus weer een iets groter deel van hun inkomen aan woonlasten uitgeven. Woningcorporaties hebben voor een deel van de huurders de verhoging gematigd, ook omdat de verhoging voor hun hele bezit gemiddeld niet boven de 2,4% mag uitkomen. De meeste particuliere huurders kunnen de maximale verhoging van 3,9% tegemoet zien en wie een iets hoger inkomen heeft kan 5,4% verhoging krijgen.

Inwoners van Amsterdam krijgen deze weken ook het WOON Magazine in de bus. Dat bevat veel nuttige informatie, niet alleen over de huurverhoging, maar ook over zaken als energie besparen, renovatie, servicekosten en een reeks nuttige tips voor huurders en eigenaar bewoners. De website van !WOON bevat meer gedetailleerde informatie, ook over de huurverhoging en de medewerkers zijn op vele plaatsen in de stad beschikbaar om mensen met vragen te helpen.

De verhoging is een voorstel. Huurders hoeven daar niet altijd mee in te stemmen. Een verkeerd percentage kan reden zijn om succesvol bezwaar te maken. Dat is ook het geval als er onderhoudsgebreken zijn, dan kan in combinatie met een aparte procedure ook succesvol bezwaar gemaakt worden. Als er ernstige gebreken aan de woning zijn kan de Huurcommissie de huur zelfs tijdelijk sterk verlagen tot de problemen zijn opgelost. Bij woningen in de vrije sector bevat het contract vaak een indexcijfer dat de huurverhoging bepaalt.

De Amsterdamse corporaties hanteren allemaal een eigen beleid. Dit komt mede tot stand door het advies van de huurdersorganisatie, die zich inzetten voor matiging van de verhoging. De gevraagde huurverhoging is afhankelijk van het inkomen en de (maximale)huurprijs van de woning. Een overzicht van het beleid is hier te vinden.

Artikel delen:

!WOON